Browsing Tag

UN Women

NEXT GEN

เทรนด์การเติบโตพันธบัตรลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ (Gender Bond) ในปี 2022

11-14 สิงหาคม 2565… ความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งรวมปัจจัยตามเพศสภาพ เช่นความเป็นผู้นําของผู้หญิง การจ้างงานหรือการบริโภคเข้ากับกลยุทธ์และการวิเคราะห์การลงทุนของนักลงทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงชี้ให้เห็นว่าในตลาดตราสารหนี้เกี่ยวกับความยั่งยืนที่มีมากมายนั้น ให้ความสำคัญลำดับแรก ๆ กับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ

Continue Reading

ACTIVITIES

UN Women เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

18 มีนาคม 2565… ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูล 56-1 One Report ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลท. การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี  การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี และธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading

ACTIVITIES

หลายแบรนด์เดินหน้า “ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน”

9 มีนาคม 2565…เมื่อวันนี้ ผู้หญิง-เด็กผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางของการวางแผน และการดำเนินการเพื่อบูรณาการมุมมองทางเพศเข้ากับกฎหมาย นโยบายระดับโลกหรือระดับประเทศ จึงเป็นโอกาสคิดใหม่ กำหนดกรอบใหม่ และจัดสรรทรัพยากรใหม่

Continue Reading

ACTIVITIES

ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน

8 มีนาคม 2565… ในวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้ธีม Gender equality today for a sustainable tomorrow ซึ่ง UN Women มีข้อมูลล่าสุด ปัจจุบันเราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเพศ ความเท่าเทียมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตระหนักดีว่าหากปราศจากความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ อนาคตที่ยั่งยืน อนาคตที่เท่าเทียมกัน ก็ยังไม่สามารถเอื้อมถึงได้

Continue Reading

NEXT GEN

รุกการเปลี่ยนแปลงด้วย ”ฉันเป็นคน Generation ทุกคนเท่าเทียมกัน”โดย UN Women @วันสตรีสากล 2020

3-6 มกราคม 2563…ปี 2020 เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดในการขับเคลื่อนการดำเนินการทั่วโลก   เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน Theme นี้สอดคล้องกับแคมเปญใหม่สำหรับสตรีที่เน้นความหลากหลาย  ได้รับการยอมรับว่าเป็นแผนงานก้าวหน้าที่สุดสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง และเด็กผู้หญิง สามารถปรับใช้ได้ทุกแห่ง

Continue Reading

NEXT GEN

มธ. ดึง UN คุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

2 ธันวาคม 2562…SDGs เป้าหมาย 5 Gender Equality ซึ่งมธ.นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกในภูมิภาคเอเชีย ร่วมป้องกันและขจัดปัญหา ภายใต้แนวคิด “TU Say No To Sexual Harassment on Campus. We are ‘Generation Equality’.”สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Continue Reading

CSR

อีกมุมที่มองไม่เห็นของ Single Mom คือแรงบันดาลใจสู่ Women’s Empowerment Principles

23 พฤษภาคม 2562..เมื่อ VATANIKA วางตำแหน่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้า “ระดับโลก” สัญชาติไทย  ย่อมละเลยประเด็นปัญหาทางสังคมไม่ได้ แถมต้องเข้มข้นคลุกกับงาน จึงใช้แรงบันดาลใจหนุน UN Women ลงนามหลักการ WEPs สร้างพลังขับเคลื่อนผู้หญิงทั่วโลก

Continue Reading