ACTIVITIES

ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน

8 มีนาคม 2565… ในวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้ธีม Gender equality today for a sustainable tomorrow ซึ่ง UN Women มีข้อมูลล่าสุด ปัจจุบันเราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเพศ ความเท่าเทียมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตระหนักดีว่าหากปราศจากความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ อนาคตที่ยั่งยืน อนาคตที่เท่าเทียมกัน ก็ยังไม่สามารถเอื้อมถึงได้

เนื่องจากความไม่เท่าเทียมทางเพศที่มีอยู่ และทำให้ชีวิต การดำรงชีวิตของสตรีตกอยู่ในความเสี่ยง ผู้หญิงทั่วโลกพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น แต่เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้น้อยลง และมักต้องแบกรับความรับผิดชอบที่ไม่สมดุลย์ในการจัดหาอาหาร น้ำ และเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงก็มีความสำคัญต่อการเป็นผู้นำ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการปรับตัว การบรรเทาผลกระทบ และแนวทางแก้ไขสภาพภูมิอากาศ

“เราตระหนักถึงความกล้าหาญ ความยืดหยุ่น และความเป็นผู้นำของพวกเขา เรากำลังก้าวหน้าไปสู่โลกที่เท่าเทียมทางเพศมากขึ้น” Sima Bahous ผู้อำนวยการบริหาร UN Women กล่าวเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2022

 

Cr.คลิกที่ภาพ

Bahous กล่าวต่อเนื่อง วันนี้เรามีโอกาสที่จะให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของการวางแผนและการดำเนินการของเรา และเพื่อบูรณาการมุมมองทางเพศเข้ากับกฎหมายและนโยบายระดับโลกและระดับประเทศ เรามีโอกาสคิดใหม่ กำหนดกรอบใหม่ และจัดสรรทรัพยากรใหม่ เรามีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้นำของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงนักปกป้องสิ่งแวดล้อมและนักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์โลกของเรา เราต้องการความรู้ แนวปฏิบัติ และทักษะระหว่างรุ่นของสตรีพื้นเมือง

“ต้องใช้ความร่วมมือระดับสากลและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงจะประสบความสำเร็จ แต่ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับความสำเร็จ เราต้องปกป้องผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างยากเย็นจากสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี โดยจะไม่ทิ้งผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงไว้ข้างหลัง”

Bahous ย้ำว่า เราต้องได้รับการประกันคุ้มครองทางสังคมที่มีความเป็นสากล รวมถึงเศรษฐกิจ ซึ่งต้องขยายการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงการฟื้นตัวของ COVID-19 และเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นต่อแรงผลกระทบต่าง ๆ ในอนาคต

“เรามีคำตอบไม่ใช่แค่เป้าหมาย SDGs 5 แต่ด้วยความก้าวหน้าของความเท่าเทียมทางเพศสำหรับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียบเรียงจาก

You Might Also Like