Browsing Tag

SDGs 5

ACTIVITIES

หลายแบรนด์เดินหน้า “ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน”

9 มีนาคม 2565…เมื่อวันนี้ ผู้หญิง-เด็กผู้หญิงมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางของการวางแผน และการดำเนินการเพื่อบูรณาการมุมมองทางเพศเข้ากับกฎหมาย นโยบายระดับโลกหรือระดับประเทศ จึงเป็นโอกาสคิดใหม่ กำหนดกรอบใหม่ และจัดสรรทรัพยากรใหม่

Continue Reading

ACTIVITIES

ความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน

8 มีนาคม 2565… ในวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้ธีม Gender equality today for a sustainable tomorrow ซึ่ง UN Women มีข้อมูลล่าสุด ปัจจุบันเราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างเพศ ความเท่าเทียมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตระหนักดีว่าหากปราศจากความเท่าเทียมทางเพศในวันนี้ อนาคตที่ยั่งยืน อนาคตที่เท่าเทียมกัน ก็ยังไม่สามารถเอื้อมถึงได้

Continue Reading

NEXT GEN

Chatbot ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง เริ่ม Private Beta วางเป้าสู่ SE

1 เมษายน 2562…เป็นครั้งแรกๆ ของประเทศ ที่เกิด Chatbot แล้วเป็นไปตามเป้าหมาย SDGs ข้อ 5 “ความเท่าเทียมทางเพศ”(Gender Equality) โดยมาจากฐานเริ่มต้น “โปลิศน้อย” ในเวที #ดีแทคพลิกไทย ปีที่แล้ว

Continue Reading