NEXT GEN

20 หุ้นยั่งยืนไทยใน DJSI ให้ผลตอบแทนสูงกว่า SET Index ในระยะยาว

1 ตุลาคม 2562… หุ้นมีความโดดเด่นในด้าน ESG เป็นปัจจัยพื้นฐานของกิจการที่ผู้ลงทุนจะต้องให้ความสำคัญเพื่อความมั่นใจในการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการและโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่า


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผย บริษัทจดทะเบียนไทยทำสถิติใหม่ หลังการประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่เป็นองค์ประกอบใน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีจำนวน 7 บริษัทที่ได้คะแนนสูงสุดหรือเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรม จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกใน 60 อุตสาหกรรม ส่งผลให้ประเทศไทยมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของโลกมากเป็นอันดับ 2 ของโลก

นอกจาก 7 บริษัทผู้นำด้านความยั่งยืนแล้ว บริษัทจดทะเบียนไทยอีก 13 บริษัทยังคงได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบใน DJSI หากพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั้ง 20 บริษัทที่เป็นองค์ประกอบใน DJSI ในปี 2562 จะพบว่า ในระยะยาวการลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นในด้าน ESG ให้ผลตอบแทนสูงกว่า SET Index อย่างชัดเจน

 

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เคยกล่าวว่า 700 บจ. ในตลท. มีซัพพลายเชนที่เป็น SME จำนวนมากที่เป็นพาร์ทเนอร์ คู่ค้ากับ 700 บจ. และยังมีพนักงาน คนงานเกี่ยวเนื่องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านอัตรา โดยเช้าถึงค่ำ Product ในตลาดทุนเกี่ยวข้องกับชึวิตเราทุกคน

You Might Also Like