Browsing Tag

DJSI

NEXT GEN

CIMB ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน 30,000 ล้านริงกิตในปี 2567

13 ธันวาคม 2564…CIMB Group Holdings Bhd แถลงในงาน Sustainability Investor Day ว่า กลุ่มบริษัทได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านความยั่งยืนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมถึงการปล่อยสินเชื่อจำนวน 30,000 ล้านริงกิต (240,000 ล้านบาท-1 ริงกิต = 8 บาท) ให้แก่โครงการที่เน้นความยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนสู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของอาเซียนภายในปี 2567

Continue Reading

NEXT GEN

เผยคะแนน DJSI ของกสิกรไทยปีที่ 6 จากเทียบเชิญธนาคารชั้นนำทั่วโลก 340 แห่ง

18 พฤศจิกายน 2564…ปีนี้เป็น 1 ใน 24 ธนาคารชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนระดับโลก (DJSI World) และเป็น 1 ใน 14 ธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืนกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)

Continue Reading

NEXT GEN

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

16 พฤศจิกายน 2564…ตอกย้ำภารกิจเพื่อความยั่งยืน ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี บริษัทยั่งยืนระดับโลกใน DJSI 18 ปีต่อเนื่องระหว่างเดินทางสู่ Net Zero ปี 2593

16 พฤศจิกายน 2564…เอสซีจี ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ให้เป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลก ประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ในปี 2564 และเอสซีจี เป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547

Continue Reading

NEXT GEN

ไทยพาณิชย์ติดดัชนีความยั่งยืน DJSI 4 ปีซ้อน

16 พฤศจิกายน 2564… ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2564 หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากธนาคารทั่วโลกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 168 แห่ง

Continue Reading

NEXT GEN

การเข้าสู่ดัชนี DJSI บริษัทจะได้รับความน่าเชื่อถือในสายตานักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

15 พฤศจิกายน 2564… ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ไทยครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แสดงถึง บจ. ไทยมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม

Continue Reading

NEXT GEN

GC ติดอันดับ 1 ของโลกจาก DJSI ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ระหว่างเดินหน้าสู่องค์กร Net Zero

15 พฤศจิกายน 2564… ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีที่มีการผสมผสานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร เป็นบริษัทปิโตรเคมีแรกของไทยที่ติดอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 3 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการความยั่งยืน หรือ ESG ครบ 3 ด้าน คือสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)

Continue Reading

NEXT GEN

ESG & Sustainability อีก 1 ความท้าทายสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ

25 มกราคม 2564…ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2564-2566) เรื่อง 1 จะเดินหน้าการปลูกฝังการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Cultivation) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment)

Continue Reading