NEXT GEN

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR

27 กุมภาพันธ์ 2566…ทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 มุ่งประสานธุรกิจพลังงานและไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของแต่ละธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต รวมถึงผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR ได้ขยายความการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย

S – SMALL โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก
D – DIVERSIFIED โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ
G – GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด

สิ่งที่ปีนี้กำลังรุกหน้าอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์อนาคต OR ตามเป้าหมาย 2030 และ 2050 เพราะฉะนั้นในเชิงธุรกิจ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่สามารถจะวัดเรื่องคาร์บอนต่าง ๆ OR จะให้ความสำคัญ ในที่นี้ยกตัวอย่างได้ 2 เรื่อง

“เมื่อรถเข้ามาในสถานีบริการน้ำมันปตท. เราจะมีระบบคำนวณหาว่ารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ เรามองหาคนที่จะเป็นพาร์ทเนอร์เราคือกลุ่มพีทีที ก็ได้สตาร์ทอัพจากตรงนี้ มาช่วยคำนวณ โดยใช้ AI ที่บริษัทสตาร์ทอัพดังกล่าวทำขึ้น มาคำนวณหาคาร์บอน”

ดิษทัต ขยายความ เมื่อสามารถวัดได้แล้วว่าเท่าไหร่ OR จะบูรณาการต่อเนื่อง

“ทุกปีมาร์เก็ตแชร์ OR เราโต ยิ่งโตคาร์บอนจะมากขึ้น เพราะฉะนั้นเราพยายามนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการ ซึ่งเรากำลังคิดกันอยู่ อาจจะเป็นเช่นพวกแก้ว ขวดต่าง ๆ เมื่อเก็บเป็นระบบแล้วส่งมอบเรา เราอาจจะให้เครดิตคืนไปเป็นคาร์บอนเครดิต เพื่อนำไปแลกเครื่องดิ่มในร้านอเมซอน แล้วได้ลดราคา หรือมีฟรีโปรโมชั่น เพื่อเป็นการส่งเสริม Mindset ให้กับประชาชนที่จะรักษ์โลก จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะร่วมกันมุ่งสู่ Carbon Neutralityให้ได้ เป็นกิจกรรมที่เรามองว่า เราและประชาชนร่วมทำ โดยเราครีเอทขึ้นมา”

นอกจากนี้ สถานีบริการน้ำมันปตท.เมื่อปีที่แล้วมี 300 สถานีชาร์จรถ EV ปีนี้เพิ่มอีก 500 ซึ่งจะครอบคลุมทั้งประเทศบนเส้นทางหลัก ๆ และขยายต่อทุก ๆ ปี โดยสถานีบริการน้ำมันปตท.จะเชื่อมโยงกับเรื่อง Solar Roof

“เรื่องสถานีชาร์จรถ EV ปัจจุบันมีหลายผู้เล่นมาก แต่กระจุกอยู่ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล แต่ OR ตั้งใจนำพารถ EV กระจายไปทั่วประเทศให้มาก ซึ่งรถ EV และ Solar คือพลังงานสะอาดที่เชื่อมกัน โดยมีตัวกลางคือ Energy Storage เก็บไฟไว้ใช้กลางคืน ซึ่งเราดีลกับบริษัทในเครือเราในการทำสถานีบริการน้ำมันปตท.ต้นแบบหลาย ๆ ที่ว่า ขนาดใดจะเหมาะสมเพื่อการดำเนินการ”

สุชาติย้ำว่า วันนี้สถานีชาร์จรถ EV ครอบคลุมทั้งประเทศ Solar เดินหน้า และ Energy Storage จะมาปลั๊กรวมกัน จะเป็นพลังงานสะอาดครบวงจร ตอบโจทย์ OR Green

ดิษทัต กล่าวในท้ายที่สุด OR ได้รับการคัดเลือกจาก S&P Global ให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” กลุ่มธุรกิจ Retailing ภายหลังจาก OR เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนในระดับสากลในปีแรกที่เข้าร่วม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ของ OR ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินระดับสากลของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)

 

You Might Also Like