Browsing Tag

OR

NEXT GEN

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR

27 กุมภาพันธ์ 2566…ทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 มุ่งประสานธุรกิจพลังงานและไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของแต่ละธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต รวมถึงผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Continue Reading

SD DAILY

บขส.จับมือ OR ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop@อาคารผู้โดยสารที่สถานีรังสิต

18 มกราคม 2566…ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมลงนาม โดยมีกุณฑล ฉายศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บขส. และนพพร พรวาณิชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตลาดเอนเนอร์ยีโซลูชัน OR ร่วมเป็นสักขีพยาน

Continue Reading

NEXT GEN

OR ประกาศยกเครื่ององค์กร ปรับแผนธุรกิจ นำ 3Ps ไว้ในทุกส่วน และเป็น KPI

10 มีนาคม 2565…OR ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจแบบ Triple Bottom Line ที่ให้ความสำคัญกับ 3Ps หรือ สังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และผลประกอบการ (Performance)

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

GC x OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” สร้าง Loop Connecting หนุน Circular Economy

8 มกราคม 2564… “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เกิดจากแนวคิดของ GC ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาโดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform นำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยมิต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม โดยการตั้งจุดรับ (Drop Point) ตามสถานที่ต่าง Continue Reading