Browsing Tag

OR

NEXT GEN

OR ประกาศยกเครื่ององค์กร ปรับแผนธุรกิจ นำ 3Ps ไว้ในทุกส่วน และเป็น KPI

10 มีนาคม 2565…OR ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 พร้อมเติบโตไปด้วยกันกับพันธมิตรผ่านการดำเนินธุรกิจแบบ Triple Bottom Line ที่ให้ความสำคัญกับ 3Ps หรือ สังคมชุมชน (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และผลประกอบการ (Performance)

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

GC x OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” สร้าง Loop Connecting หนุน Circular Economy

8 มกราคม 2564… “โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เกิดจากแนวคิดของ GC ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาโดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform นำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยมิต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม โดยการตั้งจุดรับ (Drop Point) ตามสถานที่ต่าง Continue Reading