Browsing Tag

Upcycle

SD DAILY

SD Daily : คาโอ Upcycling #TurnTrash2Trendy

22 มกราคม 2567…เปลี่ยนขยะพลาสติกเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 50 ตัน สู่ของใช้รักษ์โลกกว่า 2 แสนชิ้นที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

UOB x WISHULADA การเชื่อมต่อ Brand,Circular Art ด้วยแนวทางESG

15 พฤษภาคม 2566…ความร่วมมือที่เกิดขึ้น นับเป็นครั้งแรกในวงการธนาคารพาณิชย์ไทยและวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย Circular Economy ลดก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์ทางสังคมทั้งซัพพลายเชนในการตัดเย็บ และรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายทั้งหมด ธนาคารจะมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

Continue Reading

NEXT GEN

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR

27 กุมภาพันธ์ 2566…ทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 มุ่งประสานธุรกิจพลังงานและไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของแต่ละธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต รวมถึงผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

อุปกรณ์เสริมมีเรื่องราว Eco-Friends ของ SAMSUNG ผลิตจากวัสดุที่ผ่านการใช้งาน

24 กุมภาพันธ์ 2566…ด้วยจำนวนของแกดเจ็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาทุกปีโดยแบรนด์ต่างๆ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษมากที่สุด ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แบรนด์ต่าง ๆ ที่หันมาใส่ใจวิธีผลิตอุปกรณ์ของตนมากขึ้น และพยายามทำให้แน่ใจว่า ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของพวกเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Continue Reading