Browsing Tag

Cercular Economy

NEXT GEN

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR

27 กุมภาพันธ์ 2566…ทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 มุ่งประสานธุรกิจพลังงานและไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของแต่ละธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต รวมถึงผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

อุปกรณ์เสริมมีเรื่องราว Eco-Friends ของ SAMSUNG ผลิตจากวัสดุที่ผ่านการใช้งาน

24 กุมภาพันธ์ 2566…ด้วยจำนวนของแกดเจ็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาทุกปีโดยแบรนด์ต่างๆ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษมากที่สุด ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แบรนด์ต่าง ๆ ที่หันมาใส่ใจวิธีผลิตอุปกรณ์ของตนมากขึ้น และพยายามทำให้แน่ใจว่า ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของพวกเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Continue Reading