NEXT GEN

พื้นที่สีเขียว&ต้นไม้ในโครงการอสังหาฯ คืออีกสิ่งช่วยตัดสินใจซื้อ !

22 เมษายน 2562… Sansiri Tree Story สร้างคุณค่าต้นไม้ให้ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัย เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตผ่าน 4 กระบวนการใส่ใจต้นไม้ “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” เคลื่อน Sansiri Green Mission สู่ Circular Economy


อุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยทั่วไปการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสำคัญเช่นเคยคือ โลเกชั่น ราคา และแบรนด์ แต่การมี พื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการฯ จำนวนมาก ได้เป็นอีกสิ่งช่วยตัดสินใจซื้อ

“ตลอดเวลาทำธุรกิจของแสนสิริ 35 ปีที่ผ่านมา เรื่องพื้นที่สีเขียว และต้นไม่ในโครงการ เราทำมากกว่าที่ EIA ระบุไว้ คนรุ่นใหม่ เด็กรุ่นใหม่ถูกปลูกฝังเรื่องสิ่งแวดล้อม เขารู้ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมมีต่อตัวเขา ดังนั้นเขาใส่ใจเห็นคุณค่าความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม แสนสิริใส่ใจมองให้ลึกลงไปถึงคุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อชุมชน มีผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม เราจึงอยากส่งต่อคุณค่านี้แก่ลูกบ้านและต่อยอดสู่สังคมอย่างยั่งยืน”

อุทัยยกตัวอย่าง โครงการเดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ เก็บต้นไม้อายุกว่า 50 ปีไว้ทั้งหมด 5 ต้นภายในสวนส่วนกลางที่มีพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม.ใจกลางทองหล่อ

แสนสิริใช้แนวทาง “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” โดยเฉลี่ยก่อนเปิดโครงการคอนโดฯแต่ละแห่งจะใช้เงินลงทุนเรื่องนี้ประมาณ โครงการละ 5 ล้านบาท ส่วนโครงการบ้านเดี่ยว แต่ละโครงการใช้เงินประมาณ 10-11 ล้านบาท ในการทำ 4 กระบวนการคือ

1.การเก็บต้นไม้เดิมเพิ่มมูลค่า เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม ให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับลูกบ้านและชุมชน

2.การเลือกชนิด ขนาด ตำแหน่ง ตามความเหมาะสม เลือกชนิดพันธุ์ไม้ ความเหมาะสมของพื้นที่ และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่อลูกบ้าน เลือกต้นไม้จากป่าปลูก ตั้งแต่ยังเป็นต้นเล็ก เพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรงยั่งยืนไปพร้อมกับโครงการและลูกบ้าน

3.การปลูกถูกต้องตามหลักการเพื่อความยั่งยืน ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การวางตำแหน่ง คำนวณระยะห่าง และการค้ำยันต้นไม้

4.การรักษาและใส่ใจอย่างยั่งยืน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แนวทางการดูแลอย่างยั่งยืน จากรุกขกรและส่งต่อคู่มือดูแลต้นไม้ให้ทางนิติบุคคล

อุทัยกล่าวเสริมว่า พร้อมกันนี้จะมีคู่มือดูแลต้นไม้ให้ลูกบ้านผ่าน Home Service Application และจัดสัมมนากับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อความรู้ให้ชุมชนต่อไป เพราะการรักษาต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันเพื่อให้คุณค่าของต้นไม้อยู่คู่กับเราตลอดไป

Sansiri Tree Story (ภาพบนซ้ายไปขวา) BaanSanKraam ,HasuHaus (ภาพล่างซ้ายไปขวา)Chelona ,BaanPlaiHaad

แสนสิริใช้หลักการจัดการต้นไม้ ในแบบ Eco-Planting ทั้งในโครงการแนวสูงและแนวราบ ตั้งแต่การวางตำแหน่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัย การดูแลสุขภาพของต้นไม้ แม้กระทั่งพันธุ์หญ้าที่ใช้เชื่อมโยงต่อสุขภาพคน รวมไปถึงการนำแนวคิดต้นไม้บำบัดมาใช้ในการออกแบบพื้นที่สีเขียว ทั้งการปลูกให้ได้ร่มเงา การปลูกไม้กรองฝุ่น ดูดซับสารพิษ การบำบัดด้วยไม้กลิ่นหอม และเรื่องของความงามสุนทรียภาพที่มีต่อพื้นที่ เช่นการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ให้สีสันในแต่ละฤดูกาล ที่รวมเป็นเรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ – Sansiri Tree Story ที่สร้างคุณค่าในความเป็นอยู่ให้กับทุกชีวิตของลูกบ้านตลอดไป

“แสนสิริเชื่อมั่นว่าภายใน 3 ปี Sansiri Green Mission จะเป็นกุญแจขับเคลื่อนการสร้างเมืองแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืน นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนในการให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยดังที่ Sansiri Tree Story เรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ ได้เป็นต้นแบบให้กับการจัดการต้นไม้ในโครงการที่อยู่อาศัยวันนี้เพื่อส่งต่อคุณค่านี้ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป” อุทัยกล่าวในท้ายที่สุด

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

 

You Might Also Like