NEXT GEN

ในยุค ESG เห็นการเคลื่อนแบบ Roll Out ในองค์กร+ลูกบ้าน สู่สังคม

5 มิถุนายน 2562…ตอบโจทย์การร่วมพัฒนาเมืองสีเขียว จากวิสัยทัศน์แสนสิริ For Greater Well-being ภายใต้ร่มใหญ่ Tree Story  มาสู่ Sansiri Backyard ในพื้นที่ว่างกว่า 14 ไร่โครงการ T77 และหัวหิน กลายเป็นฟาร์มผักปลอดสารให้คนเมือง

จริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเกิด Sansiri Backyard เสมือนสวนหลังบ้านภายใต้แนวคิด Green Grow Give  เริ่มจากคนในองค์กรที่ปลูกพืชผักประเภทไมโครกรีน โดยมอบ Table Farm Kits ให้ดีเอ็นเอของทุกคนเป็นสีเขียวแห่งการรักษ์โลก บนโต๊ะทำงาน ให้ดูแลได้ง่ายเพราะ 3-5 วันก็สามารถเก็บดอกออกผลทานได้เลย ดีต่อสุขภาพ โดยไม่ต้องห่วงเรื่องสารเคมี ส่งผลให้รู้สึกรักต้นไม้อย่างง่ายดาย โดยแนวคิดนี้ถูกถ่ายทอดไปยังลูกบ้านด้วย

“เป็นอีกก้าวสำคัญที่แสนสิริคิดนอกกรอบพัฒนาพื้นที่เปล่าที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นพื้นที่สีเขียวแห่งสังคมเมือง นำร่องด้วยการปั้นที่ดินรอการพัฒนาพื้นที่รวมกว่า 14 ไร่ ของ T77 ณ สุขุมวิท77 และหัวหิน ให้เป็นฟาร์มผักปลอดสาร เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองใหญ่เห็นความสำคัญการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีที่มาจากการทานอาหารสดใหม่ ปลอดสารและไม่ปรุงแต่งอันเป็นแนวคิดเบื้องต้นของ well-being ตลอดจนเรียนรู้การใช้ชีวิตสมดุลระหว่างสังคมเมืองกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้เวลาร่วมกันในพื้นที่สีเขียวและการแบ่งปันผลผลิตที่เกิดจากธรรมชาติ”

การร่วมพัฒนาเมืองสีเขียว ซึ่งถือเป็นหลักของ Green นำร่องสร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่างของแสนสิริกว่า 14 ไร่ ที่โครงการ T77 แบรนด์ HAUS (เฮาส์) และหัวหิน ที่จะเปิดตัวในอีก 1-3 ปีข้างหน้าได้ พร้อมคาดหวังเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันให้กรุงเทพฯและหัวหินเป็นเมืองแห่งการอยู่อาศัยยั่งยืนแห่งอนาคตได้

โดยทำให้กลายเป็นฟาร์มผักปลอดสารที่บ่มเพาะให้คนเมืองมีโอกาสสัมผัสกับวิถีการใช้ชีวิตสุขภาพดีทั้งกายใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบรับเทรนด์รักสุขภาพใส่ใจสิ่งแวดล้อมบูมที่ทำให้ธุรกิจเพื่อสุขภาพเติบโตกว่า 10.6 %ต่อปี

“พื้นที่นี้ผู้ดูแลคือแสนสิริ และคนดีไซน์พื้นที่ได้ติดต่อแสนสิริมาช่วยออกแบบให้โดยไม่คิดค่าตัว ซึ่งตอนนี้ได้ลงพืชผักแล้ว กำลังรอระบบน้ำให้สมูรณ์ซึ่งเมื่อเรียบร้อยแล้วจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเยี่ยมชม เลือกซื้อผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษไปบริโภค ถือเป็นหลักของ Grow โดยรายได้จากการขายเราจะมองให้มูลนิธิหรือโรงเรียนรอบโครงการ เป็นหลักของ Give ทำให้ Stakeholder ของเรามีความสุข สุขภาพดี”

จริยา (กลาง) พร้อมวิทยากรที่มีวิถีเกี่ยวเนื่องกับการปลูกแบ่งปันขายพืชผักปลอดสารพิษ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องนี้

ผลวิจัยจาก TCDC เมื่อ พ.ศ.2561 ระบุว่า การมีสุขภาพที่ดีกำลังเป็นเครื่องหมายของการระบุสถานะของคนรุ่นใหม่ ทำให้ธุรกิจที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีเติบโตขึ้นทั่วโลกถึง 10.6 % หรือคิดเป็น 122 ล้านล้านบาทต่อปี โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ well-being นี้เติบโตอย่างรวดเร็วในทุกปีและยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดเติบโต เพราะประเด็นสุขภาพเป็นสัญลักษณ์ใหม่สำหรับกลุ่มคนเมืองและชาวมิลเลนเนียล

สำหรับประเทศไทย ตลาดกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติให้ได้ภายใน พ.ศ.2569 รวมทั้งคาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในประเทศไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติคิดเป็น 75:25 % และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังการเปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community-AEC) ขณะที่เรื่องการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในกระแสความสนใจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

จริยากล่าวในท้ายที่สุดถึงความคาดหวังว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจของแสนสิริในครั้งนี้ จะช่วยเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจให้ผู้คนเริ่มต้นสร้างพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ว่างเปล่าใกล้ตัวและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมได้

เมื่อทุกคนในเมืองใหญ่และทุกภาคส่วนร่วมใจ ก็สามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นเมืองแห่งการอยู่อาศัยยั่งยืนแห่งอนาคต (A Sustainable City of the Future) ได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

 

You Might Also Like