NEXT GEN

 “การก้าวข้าม” ต้องละทิ้งวิธีคิดแบบเบอร์ 1 ในฐานะ Game Changer

15 พฤษภาคม 2562…การละทิ้งข้างต้น จะต้องเปลี่ยนเป็นคิดแบบผู้ท้าชิง รองรับรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่าง ต้องมี Fighting Spirit และ New Ability เร่งเสริมทักษะไม่หยุด โดย AIS Fiber ถือเป็น Model

ในวันที่ AIS Fibre ประกาศวิสัยทัศน์ตอกย้ำความเป็น Game Changer ยกเครื่องปรับยุทธศาสตร์องค์กรครั้งใหญ่ ทั้งการยกระดับเทคโนโลยี การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร เดินหน้านำองค์กรสู่ศักราชธุรกิจเน็ตบ้านมิติใหม่เพื่อคนไทย มอบประสบการณ์ “คุณภาพเป็นที่ 1” จากความทุ่มเทของทีมงานมืออาชีพ

กานติมา เลอเลิศยุติรรม หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส ขยายความเพิ่มเติมถึงการปรับเปลี่ยน “คน”ในองค์กร AIS Fiber แม้ว่าเพิ่งเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจไฟเบอร์ บรอดแบนด์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาก็ตาม โดยในเนื้องาน ต้องมีทั้ง Learn, Un learn และ Re Learn จากการเป็น Mobile Operator เป็นปกติแล้ว สิ่งสำคัญในเรื่องนี้คือ

“เรายังต้องละทิ้งวิธีคิดแบบเบอร์ 1 เปลี่ยนเป็นคิดแบบผู้ท้าชิง และสร้างการเปลี่ยนแปลงในฐานะ Game Changer ให้ได้”

นับเป็นการก้าวข้ามสำหรับคนเอไอเอส 12,000 คน

ที่ผ่านมา เริ่มต้นจากการใช้แนวทางของวัฒนธรรมองค์กรที่เอไอเอสยึดที่เรียกว่า FINDU : Fighting Spirit, Innovation, New Ability, Live Digital Life ในการปรับตัวให้สามารถรับมือกับความท้าทายจากผลกระทบของของ Digital Disruption เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพันธกิจ ตามที่องค์กรกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากการเป็น Operator ไปสู่ การเป็นผู้ให้บริการทาง Digital Life Service  นั่นเอง

เพราะบทบาทของ Telecom Operator คือ การบริหารเครือข่ายโครงสร้างทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นช่องทางสำหรับสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่เมื่อเป็น Digital Life Service Provider บทบาทนี้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นสู่คือเป็นผู้นำ Digital Platform ที่จะเชื่อมโยงและเสริมศักยภาพของบริการ Digital ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าของเรา

“สำหรับพนักงานเอไอเอสกว่า 12,000 คน จะต้องมีบริบท ความเข้าใจและสามารถปรับตัวในทุกมิติของการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น Knowledge, Process, Structure, Mindset, Attitude, New Ability, Speed ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับชาวเอไอเอส ที่จะต้องก้าวข้ามความคุ้นเคยและไม่ยึดติดพอใจเพียงแค่ระดับความสำเร็จในวันที่เป็นเพียง Telecom Operator เพราะความต้องการและคาดหวังของลูกค้าที่มีมาตรฐานและความคาดหวังที่สูงขึ้นอยูตลอดเวลา”

กานติมาย้ำว่า ระดับความสำเร็จในอดีต จึงไม่เพียงพอ ! และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาต่อยอดต่อไป

การเปิดมิติใหม่ของ AIS Fiber จึงเป็นความตั้งใจของบริษัทที่จะดูแล สนับสนุน ให้ทีม AIS Fiber ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข คล่องตัว รวดเร็ว เป็นทีมเวิร์ค ที่แข็งแกร่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือ Work Place ของคนรุ่นใหม่ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการทำงานแบบ Cross Functional หรือ Agility Concept อย่างแท้จริง ที่ AIS Fiber House

“การทำงานของ AIS Fiber ถือเป็น Model ให้ชาว AIS ในส่วนงานอื่นๆเห็นเป็นรูปธรรมถึงการปรับตัว เพื่อรองรับรูปแบบการทำธุรกิจที่แตกต่างจากเดิมเกือบทุกด้าน และเหนือสิ่งอื่นใด คือ Fighting Spirit และ New Ability ที่พนักงานทุกคนต้องมีอย่างเต็มเปี่ยม และเร่งเสริมทักษะอย่างไม่หยุดยั้ง”  กานติมากล่าวในท้ายที่สุด

 

 

You Might Also Like

Pin It on Pinterest