NEXT GEN

Buddhist Coin สกุลเงินแลกเปลี่ยน เพื่อการทำบุญแบบใหม่

18 พฤษภาคม 2562…หากสังเกตความเป็นไปในแวดวงพระพุทธศาสนาในช่วงหลายปีมานี้จะเห็นว่า ประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในเรื่องเงินบริจาคมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ มีกรณีที่สร้างความเคลือบแคลงใจในหมู่พุทธศาสนิกชนอยู่บ่อยครั้ง เช่น การทุจริตเงินวัด กิจกรรมพุทธพาณิชย์เพื่อเรี่ยไรเงิน หรือกรณีพระสงฆ์นำเงินไปซื้อสิ่งเสพติดและของมึนเมา จึงจำเป็นต้องมีมาตรการกอบกู้ศรัทธาอย่างเร่งด่วน

ผศ.ดร. วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ และประธานกรรมการมูลนิธิบ้านอารีย์ นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีบล็อกเชน กล่าวว่า เทคโนโลยีบล็อกเชน เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเงินทำบุญ และเงินบริจาคในวงการพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที ใช้งบลงทุนไม่สูง มีโครงสร้างระบบที่เป็นแบบกระจายอำนาจ สามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในการบริจาคให้กับผู้มีจิตศรัทธาว่าเงินที่ทำบุญไปจะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง

ผศ.ดร. วีรณัฐ อธิบายหลักการ Blockchain

หลักการนำบล็อกเชนมาใช้ก็คือ เปลี่ยนการบริจาครูปแบบเดิมที่เป็นเงินบาทที่เมื่อวัดหรือพระสงฆ์รับไปแล้วสามารถนำไปซื้ออะไรก็ได้ตามต้องการ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะแก่สมณสารูป มาเป็นการบริจาคผ่านสกุลเงินออนไลน์ที่เรียกว่า “บุดดิสต์ คอยน์” (Buddhist Coin)

“บุดดิสต์ คอยน์แปลงมาจากเงินบาทผ่านหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ดูแลเรื่องการแลกเปลี่ยนเงิน เมื่อวัดหรือพระสงฆ์ได้รับบุดดิสต์ คอยน์ แล้วจะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการได้ เฉพาะที่ถูกกำหนดไว้ตามขอบเขตของหลักพระวินัยเท่านั้น และธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนช่องทางนี้จะถูกบันทึกไว้ในระบบบล็อกเชนที่กระจายการจัดเก็บ และไม่สามารถแก้ไขได้”

ระบบการทำงานของ Buddhist Coin

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในเครือข่ายสามารถอนุมัติและตรวจสอบการใช้เงินของวัดได้ โดยบุดดิสต์ คอยน์ นี้จะมีค่าคงที่ ไม่มีการเก็งกำไรอย่างเงินสกุลดิจิทัลอื่นๆ ที่สำคัญผู้บริจาคสามารถตรวจสอบเส้นทางของเงินบริจาคได้ว่าวัดได้นำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง

“ระบบการบริจาคด้วยบล็อกเชนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา โดยเดินหน้าพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และให้บุดดิสต์ คอยน์ เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการบริจาคนอกเหนือจากการบริจาคเป็นเงินบาทตามปกติ เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนและบุดดิสต์ คอยน์ จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก และช่วยป้องกันการใช้เงินผิดประเภทของวัดได้ระดับหนึ่ง”

ผศ.ดร. วีรณัฐ กล่าวท้ายที่สุดว่า ในอนาคตหากทุกการบริจาคทำด้วยบุดดิสต์ คอยน์ จะทำให้ไม่เกิดการใช้เงินผิดประเภท ทั้งยังสามารถผสมผสานพัฒนาระบบนี้ร่วมกับเทคโนโลยี Internet of Things และ AI เพื่อตอบโจทย์ “ความโปร่งใส” และ “ความน่าเชื่อถือ” รวมถึงยกระดับการบริจาคเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

 

 

You Might Also Like

Pin It on Pinterest