NEXT GEN

อะไรบ้างที่เกิดใหม่? เป็นนวัตกรรมช่วยสังคม&สิ่งแวดล้อม

30-31 ธันวาคม 2561…ปี 2561 เราได้เห็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในไทยครั้งแรก เพื่อให้สังคม สิ่งแวดล้อม มีวิถีที่ดีขึ้น ซึ่งหลายแบรนด์ตอบโจทย์ โดย SDPerspectives.com ขอยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้

ฟาร์มแม่นยำ “พยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ของตัวเอง” จริงๆ แล้ว ความต้องการพื้นฐานเกษตรกรรายย่อย เลยจากจุดพยากรณ์อากาศทั่วไปของกรมอุตุฯ ขอรู้เฉพาะพื้นที่ของตัวเองและต้องการ “ตรวจสุขภาพพืช&วางแผนเพาะปลูก” ซึ่งดีแทคได้ตอบโจทย์นี้ในลักษณะ CSV หรือ Creative Share Value แล้ว …มีเวลาให้เกษตรกรรายย่อย กุ๊กกิ๊กได้ ! เพราะบริการ “ฟาร์มแม่นยำ”
ซูเปอร์ตะบันน้ำ เกิดขึ้นมาเพราะ “เมื่อคนอยู่ต้นน้ำ แต่ขาดน้ำ” เพราะต้นน้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นที่เกษตรกรรม และโดยหลักธรรมชาติ น้ำไม่เคยไหลสู่พื้นที่สูงกว่า สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ จึงร่วมกับโครงการพลิกไทย ผลิตซูเปอร์ตะบันน้ำ  หรือ Water Hammer  นำน้ำจากต้นน้ำที่ต่ำ ขึ้นสู่ที่สูงซึ่งเป็นที่อยู่ชุมชน
ถุงกระดาษรีไซเคิล “เราไม่สามารถหันหลังให้ขยะได้อีกแล้ว ทั้งๆ ที่เราก็สร้างขึ้นมาเองทุกวัน” ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในเอสซีจี , เทสโก้ โลตัส จับมือหานวัตกรรมตามแนวคิด Circular Economy พัฒนากระดาษให้มีสัดส่วนวัตถุดิบรีไซเคิลที่สูงขึ้นโดยกระดาษยังคงแข็งแรงและผิวสะอาด ย่อยสลายได้ใน 90 วัน
Upcycling the Oceans, Thailand “ในโลกนี้ จึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “ขยะ” ความร่วมมือของ GC,ททท. และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผล GC มุ่งเป็น Circular Living เก็บขยะพลาสติกจากทะเลไทย ผ่านกระบวนการ Upclyling สู่แนวคิด Circular Economy เกิดสินค้า UTO (Upcycling the Oceans)เจาะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ วัยทำงานจนถึงผู้ใหญ่  รวมถึง FC เจมส์ จิ  ซึ่งเป็นผู้ร่วมออกแบบลายเสื้อคอลเลคชั่นแรกด้วย
ภาคตลาดทุน“ความต้องการสำหรับอนาคต” ต้องรวมกลุ่มกันผ่านองค์กรเครือข่ายเพื่อส่งเสริมเรื่อง การเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) มีทางเลือกในการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ใช้ Blockchain ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคม

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ SDPerspectives.com  

ที่มาภาพเปิดเรื่อง

  • Ukrit dtac loop

You Might Also Like