NEXT GEN

IVL เปิดบัญชีเงินฝากสีเขียวรายแรกของไทยกับ HSBC

12 พฤษภาคม 2564…SD PERSPECTIVES ติดตามความเคลื่อนไหวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไปอีกขั้นของ IVL เปิดบัญชีเงินฝากสีเขียว(Green Deposit) โดย HSBC จะนำเงินจากบัญชีไปลงทุนสนับสนุนธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ESG ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามเกณฑ์ที่กำหนด อาทิ โครงการพลังงานทดแทน การสร้างอาคารสีเขียว โครงการการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการอื่นๆ ขององค์กรภาคธุรกิจที่จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “บัญชีเงินฝากสีเขียวเป็นอีกก้าวสำคัญของวาระด้านความยั่งยืนของอินโดรามา เวนเจอร์ส ด้วยบริษัทฯ ต้องการมีบทบาทมากขึ้นในการสนับสนุนความมุ่งมั่นของประชาคมโลกที่กำลังมุ่งสู่เป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์”

กฤษฎา แพทย์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนสนับสนุนอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน และเราจะสานต่อความร่วมมือดีๆ เช่นนี้ เพื่อทำให้ความมุ่งมั่นในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”

IVLได้รับสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-linked loan) และสินเชื่อสีน้ำเงิน (Blue Loan) เป็นรายแรกในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายกำลังการรีไซเคิลของบริษัทฯ การลงทุนในการใช้พลังงานทดแทน และโครงการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล

IVLยังได้ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ท้าทาย อาทิ การเพิ่มกำลังการรีไซเคิลเป็น 750,000 ตันต่อปีภายในปี 2568 การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568 การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10% ภายในปี 2568 และการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 25% ภายในปี 2573 โดยบริษัทฯ กำลังลงทุน 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐในโครงการที่มีวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้

You Might Also Like