Browsing Tag

IVL

SD DAILY

ทำไมบริษัทในตลาดทุนไทย จะต้องสนใจการมีชื่อในดัชนี DJSI ต่อเนื่อง?

12 ธันวาคม 2565…เพราะหมายถึง บจ. ไทยมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม สร้างความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน

Continue Reading

NEXT GEN

กลุ่มธุรกิจ TCP ผนึกกำลังพันธมิตรแลกเปลี่ยนความรู้ หารือแนวทางใหม่ ๆ “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน”

31 สิงหาคม 2565… กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดเพื่อความยั่งยืนครั้งแรก ในหัวข้อ “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน” เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และหารือถึงแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน ระหว่างพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเป้าหมายด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เศรษฐกิจหมุนเวียน และการจัดการทรัพยากรน้ำ สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า”

Continue Reading

NEXT GEN

SCB หนุน IVL ด้วย Sustainability-Linked Loan 6 พันล้านบาท

29 มิถุนายน 2565… ธนาคารไทยพาณิชย์ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืน สนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน(SLL) เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถดำเนินงาน โดยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่สนับสนุนสินเชื่อประเภทนี้แก่ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกและผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก

Continue Reading

NEXT GEN

บ้านปู ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้วย “กลยุทธ์ Greener & Smarter” เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาด-ฉลาดขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานโลก

18 มกราคม 2565…บ้านปูเดินหน้าธุรกิจตามหลัก ESG ด้วยความมุ่งมั่น บนทิศทางของโลกต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาดและฉลาดขึ้นตาม “กลยุทธ์ Greener & Smarter” และแผนธุรกิจ 5 ปี สำหรับปี 2564 – 2568 พร้อมสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม ด้วยพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์พลังงานได้รวดเร็วและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้าง EBITDA ที่มีสัดส่วนมาจากพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 50% ภายในปี 2568 ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย xไทยประกันชีวิต xบลจ.กสิกรไทย ออกสัญญาบริหารความเสี่ยง ESG Linked

12 พฤศจิกายน 2564…เป็นการเข้าทำธุรกรรมบริหารความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย THOR (THOR Overnight Index Swap หรือ THOR OIS) ที่มีการวัดผลการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG-Linked THOR OIS มูลค่าสัญญารวม 1,500 ล้านบาทกับนักลงทุนสถาบันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

Continue Reading

NEXT GEN

กลยุทธ์จัดหาเงินทุน IVL เน้นแหล่งเงินทุนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อเป้าหมายด้านความยั่งยืน

12 พฤศจิกายน 2564…อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) 3 ชุด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท สะท้อนความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทฯ ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหุ้นกู้ฯ ที่ออกครั้งนี้ถือเป็น SLB ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยและเป็นรายแรกที่เสนอขายให้กับทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ฮาวทู :เผยเคล็ดลับแยกขยะรีไซเคิลให้ได้ประโยชน์และปลอดภัย

1 พฤศจิกายน 2564… เป้าหมายของเราวันนี้ คือ อยากให้ทุกคนได้เห็นการแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านว่าเป็นอย่างไร และถ้าหลายๆ คนคิดว่ายังไม่สามารถแยกย่อยได้หลากประเภท ก็สามารถเริ่มจากการแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้งก่อน เริ่มง่ายๆ แล้วค่อยๆ ปรับ

Continue Reading