NEXT GEN

SCB หนุน IVL ด้วย Sustainability-Linked Loan 6 พันล้านบาท

29 มิถุนายน 2565… ธนาคารไทยพาณิชย์ตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืน สนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน(SLL) เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถดำเนินงาน โดยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่สนับสนุนสินเชื่อประเภทนี้แก่ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกและผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก

ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ และดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ร่วมกันเปิดเผยถึงสินเชื่อ SLL

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญต่อแนวทางการทำงานด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจร รวมถึงกระบวนการพิจารณาการให้สินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างและยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกันด้วย

“การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้แก่อินโดรามา เวนเจอร์สครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความสำเร็จของธนาคารที่ได้พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนที่หลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกมิติ ธนาคารมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจาก IVLให้เป็นธนาคารไทยธนาคารแรก ในการสนับสนุนสินเชื่อ SLL มูลค่า 6,000 ล้านบาทในครั้งนี้ โดยมีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ และแนวปฏิบัติทางด้านความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากลของ IVL หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางด้านความยั่งยืนให้แก่IVLสู่การเป็นองค์กร Net-Zero อย่างที่ตั้งใจ”

ที่มา คลิกที่ภาพ

สำหรับ IVL มีกลยุทธ์ทางด้านการเงินในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของIVLที่มุ่งดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน และร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับโลก

“ความสำเร็จจากการได้รับสนับสนุนสินเชื่อ SLL ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ นับเป็นสถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่ IVL มั่นใจและไว้วางใจให้เป็นผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุนประเภทนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความยั่งยืนและการเติบโตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสังคมที่ดีขึ้นในระยะยาว”

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุน SLL จำนวน 6,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ธนาคาร สนับสนุนให้แก่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (IVGS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IVL มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ เงื่อนไขการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง สำหรับปีที่บริษัทได้รับคะแนนด้านความยั่งยืน (ESG Score) โดย S&P Global ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนที่ทางธนาคารกำหนด ทั้งนี้ บริษัทวางแผนเบิกเงินกู้ในเดือนมิถุนายน 2565 นี้

 

You Might Also Like