Browsing Tag

Start Up

NEXT GEN

STARTUP: ZIGZAG ซอฟต์แวร์ REVERSE LOGISTICS เพื่อลดของคืนและของเสีย

20 มีนาคม 2567…ZIGZAG GLOBAL ทําให้ผู้ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซมีกําไรและยั่งยืนมากขึ้น โดยช่วยให้พวกเขาจัดการของคืนในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ตลาดเครื่องนุ่งห่มผลิตแบบ Circular คาดว่าจะสูงถึง 77,000 ล้านดอลลาร์ในปี 202621 กรกฏาคม 2564…รายงานการขายต่อในปี 2021 ของ thredUP ประมาณการว่าตลาดเสื้อผ้ามือสองจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีก 5 ปีข้างหน้า แตะระดับ 77,000 ล้านดอลลาร์ แรงจูงใจด้านนโยบายเพื่อยุติการผลิตและกำจัด Fast Fashion จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

Continue Reading

NEXT GEN

อะไรบ้างที่เกิดใหม่? เป็นนวัตกรรมช่วยสังคม&สิ่งแวดล้อม

30-31 ธันวาคม 2561…ปี 2561 เราได้เห็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในไทยครั้งแรก เพื่อให้สังคม สิ่งแวดล้อม มีวิถีที่ดีขึ้น ซึ่งหลายแบรนด์ตอบโจทย์ โดย SDPerspectives.com ขอยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้

Continue Reading

NEXT GEN

เกษตรกรอินเดียใช้สมาร์ทโฟนสู้ศัตรูพืช !

25 ตุลาคม 2561…ภาพข้างต้น เกษตรกรตรวจโรคพืชที่ต้นมะเขือเทศ ซึ่งซอฟต์แวร์การรับรู้ภาพและ AI จะถูกนำมาใช้เพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของศัตรูพืชและตรวจสอบรัฐและเขตที่ติดเชื้อได้มากที่สุด

Continue Reading