NEXT GEN


ฉลาก Climate Pledge Friendly ของ Amazon ช่วยลูกค้าพบสินค้าเพื่อความยั่งยืนได้ง่ายขึ้น

30 กันยายน 2563…ฉลากซึ่งเปิดตัวด้วยผลิตภัณฑ์มากกว่า 25,000 รายการ ที่ได้รับการรับรองโดยทีมผู้รับรองด้านความยั่งยืนที่เป็น Third-party ภายใต้การรับรอง Compact by Design ที่คิดขึ้นใหม่ของ Amazon มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น


Amazon เปิดตัวฉลาก Climate Pledge Friendly ในฐานะโปรแกรมที่จะช่วยให้ลูกค้าค้นพบ และซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนได้ง่ายมากขึ้น โดยลูกค้าจะเห็นฉลาก Climate Pledge Friendly มากกว่า 25,000 ผลิตภัณฑ์ ขณะที่บางผลิตภัณฑ์อาจมีการรับรอง 1 2 หรือมากที่สุดได้ถึง 19 ประเภทของหมวดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่แตกต่างกันในการช่วยรักษาโลก ขณะที่ประชากรทั่วโลกเป็นผู้ผลิต และใช้ของเหล่านั้น

การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใน Climate Pledge Friendly มีทั้ง Grocery ของใช้ในครัวเรือน แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม สินค้า Personal Electronic เช่นเดียวกับรายการจากหมวดอื่น ๆ เช่น จากแบรนด์ที่ผู้บริโภคคุ้นเคย อาทิ Seventh Generation, Burt’s Bees Baby, The Honest Company, Mrs. Meyers and HP Inc; Georgia-Pacific, Office Depot, Rubbermaid, 3M, Ecolab, Diversey, Staples, Kittrich, Branch Creek, Tork, Simoniz, Neenah, Betco และ PortionPac

สำหรับแบรนด์ซึ่งผู้บริโภคอาจไม่ค่อยรู้จัก Climate Pledge Friendly ก็จะมีข้อมูลอย่างละเอียดให้ในการซื้อหา มีข้อมูลการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมในหน้าผลิตภัณฑ์ และมีเซ็คชั่นพิเศษให้ในเว็บไซต์

Cr.Amazon Climate Pledge Friendly

Amazon ร่วมมือกับ Third-Party ที่เชื่อถือได้ 19 แห่ง ให้การรับรอง ผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืน ซึ่งช่วยรักษาโลก คนที่ผลิต และผู้ใช้ก็นำไปใช้ได้อย่างไม่มีพิษภัย

ตัวอย่าง  Amazon ร่วมมือกับ Cradle to Cradle Products Innovation Institute   องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรระดับโลกที่ทุ่มเทให้กับการปฏิวัติเรื่องความปลอดภัย สุขภาพ และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ การรับรองของ Cradle to Cradle ส่งเสริมนวัตกรรมที่จะเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสูงสุดของผลิตภัณฑ์และวัสดุ ซึ่งนั่นหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจาก Cradle to Cradle ทั้งหมด ปลอดภัย ยั่งยืน และรองรับ Circular Economy

“การรับรองของ Cradle to Cradle ให้กรอบการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ตามหลักการของการออกแบบด้วยวัสดุที่ปลอดภัย คุณภาพสูง โดยใช้พลังงานทดแทน และน้ำสะอาด ขจัดของเสียแบบครบวงจร”

William McDonough, ผู้ร่วมก่อตั้งของ Cradle to Cradle Products Innovation Institute ซึ่งทำงานให้กับ Amazon ในการพัฒนาฉลากของโครงการ Climate Friendly กล่าว

“เรามีความสุขอย่างยิ่งที่ Amazon ทําให้ลูกค้าสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนได้ง่าย โปรแกรมใหม่ของ Amazon จะขยายการเข้าถึง และช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถให้กับแบรนด์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น สนับสนุนแนวทางของ Circular Economy”

 

Cr.Cradle to Cradle

Amazon ได้ทำการประเมินองค์กรผู้รับรองความยั่งยืนภายนอกนับร้อย ๆ แห่ง โดยเลือกองค์กรรับรองผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างยั่งยืนที่จับต้องได้ เช่น Bluesign Technologies ซึ่งทํางานกับทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อกําจัดสารที่เป็นอันตรายตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิต กําหนดและควบคุมมาตรฐานการผลิตสิ่งทอที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เน้นความปลอดภัยสูง

“เราตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Amazon ในฐานะองค์กรที่ผ่านการรับรองให้เป็นสมาชิกของโครงการ Climate Pledge Friendly ซึ่งท้ายที่สุดทําให้ลูกค้าค้นพบ และซื้อสินค้าที่ยั่งยืนได้มากขึ้น” Jill Dumain CEO ของ Bluesign กล่าว

“โปรแกรมใหม่ของ Amazon จะส่งเสริมให้แบรนด์และผู้ผลิตผลิตและจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืนมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ยั่งยืนมากขึ้นใน Amazon ตอนนี้พวกเขาสามารถได้รับประโยชน์จากฉลากรับรอง bluesign® ซึ่งเน้นว่าปลอดภัยเรื่องสารเคมีสําหรับผู้บริโภคและคนงานอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”

ผู้รับรอง Third-Party อื่น ๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรมได้แก่ OEKO-TEX and Textile Exchange ซึ่งเป็นองค์กรประเมินความปลอดภัย และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ; Fairtrade ผู้ช่วยให้เกษตรกรและคนงานมีรายได้ที่ดีขึ้น และทำกิจการฟาร์มที่ยั่งยืนมากขึ้น สามารถรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี The Forest Stewardship Council ระบบการรับรองเพียงหนึ่งเดียวที่มุ่งเน้นเฉพาะกับผลิตภัณฑ์จากป่าที่ Amazon คัดเลือกให้เข้าร่วมโปรแกรม; และ Green Seal ซึ่งรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย – ไร้สารก่อมะเร็ง ไร้สารกลายพันธุ์ และสารพิษสืบพันธุ์ในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

Cr.Green Seal

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Climate Pledge Friendly ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ครั้งใหม่ Amazon ยังเปิดตัว Compact by Design   การรับรองภายนอกตัวใหม่ที่จะระบุผลิตภัณฑ์  ขณะที่มันอาจไม่สามารถเสมอมุมมองที่ต่างกันมาก แต่ก็มีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น. ด้วยการกําจัดอากาศและน้ําส่วนเกิน ผลิตภัณฑ์ต้องใช้บรรจุภัณฑ์น้อยลง รวมทั้งทำให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้จะเป็นความแตกต่างเล็ก ๆน้อยๆเรื่องขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ก็นําไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสําคัญ

Cr.Amazon Compact by Design

ยกตัวอย่าง Seventh Generation มอบผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าเข้มข้นสูงแบบ Compact by Design โดยได้รับการรับรองจากการออกแบบและใช้พลาสติกน้อยกว่า 60% และใช้น้ําน้อยกว่าน้ำยาซักผ้าขนาด 100 ออนซ์ขวดมาตรฐาน ซึ่งหากทุกครัวเรือนของสหรัฐซื้อ Easy Dose น้ำยาซักผ้าแบบเข้มข้นแทนที่จะซื้อผงซักฟอกแบบปกติของ Seventh Generation ขนาด 100 ออนซ์ ก็จะลดการปล่อย CO2 ปีละ 220,000 ตัน หรือเทียบเท่ากับการไม่ขับรถ 540 ล้านไมล์.

“สอดคล้องกับพันธกิจของเราที่จะทําให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน, เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Amazon ในโครงการ Climate Pledge Friendly นี้โครงการภายใต้ความคิดริเริ่มของ Amazon จะผลักดันให้ปริมาณ และผลกระทบต่อการบริโภคที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยช่วยให้ลูกค้าค้นพบผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายเป็น Climate Pledge Friendly และสนับสนุนให้ผู้ผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้ยั่งยืนมากขึ้น ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ลดผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานของเรามีต่อสิ่งแวดล้อม”  Fabian Garcia ประธานยูนิลีเวอร์ อเมริกาเหนือ  ผู้ผลิต Seventh Generation, Love Beauty + Planet และ Dove รวมถึงอีกหลายๆ แบรนด์ ที่ร่วมโครงการกล่าว

โครงการ The Climate Pledge Friendly สนับสนุนความมุ่งมั่นของ Amazon ในการบรรลุ Paris Agreement ที่เกิดขึ้น 10 ปีก่อนหน้านี้ ที่ตั้งเป้าคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ หรือ Net Zero ภายในปี 2040

ปีที่แล้ว Amazon เคยเปิดตัวกองทุน Climate Pledge Fund มูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นกองทุนสำหรับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ผลิตผลิตภัณฑ์และบริการเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ทั้งนี้ โครงการ The Climate Pledge Friendly จะทําให้ลูกค้า Amazon เข้าถึงทางเลือกผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทในอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

ที่มา 

 

 

You Might Also Like