NEXT GEN

SMEs และ StartUp สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้แล้ว !

6 ตุลาคม 2563…ก.ล.ต. จับมือ สสว. ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุน SMEs ที่ลงทะเบียนกับสสว.และ StartUp ซีรีย์ A เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนกระดาน 3 หวังให้ธุรกิจรายเล็กเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU )ความร่วมมือการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ ซึ่งก.ล.ต. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มาโดยตลอดนับตั้งแต่กลางปี 2562 เป็นต้นมา

“ภารกิจหลักของ ก.ล.ต. คือ การสนับสนุนและเปิดช่องทางให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยการออกและปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับและลดอุปสรรคในการระดมทุน เช่น หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัด และหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนการระดมทุน รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ข้อมูลความรู้และคำแนะนำแก่ SMEs และ StartUp ในการใช้เครื่องมือและช่องทางการระดมทุน”

รื่นวดีขยายความต่อเนื่องถึงคุณสมบัติของ SMEs และ StartUp ที่ต้องการระดมทุนในตลาดทุนโดย SMEs จะต้องลงทะเบียนกับสสว.และ StartUp ซีรีย์ A ไม่มีเกณฑ์กำหนดว่ารายได้เท่าไหร่ การจดทะเบียนได้ทำให้เหมาะกับคนตัวเล็ก เพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้ามาระดมทุนในลาดทุน

“อย่างเวลาเสนอขายหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ จะมีไฟล์ลิ่ง กับหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นเล่มหนา ส่วนของ SMEs และ StartUp เรามีเทมเพลตให้กรอก เป็นการเปิดเผยข้อมูลแบบสั้น ๆ บางรายอาจจะไม่คุ้นเคยที่ปรึกษาทางการเงิน เราก็จะมีที่ปรึกษาเรียกว่าคลินิก เจ้าหน้าที่ก.ล.ต.จะช่วยตอบคำถาม และให้คำแนะนำว่า ข้อมูลใดบ้างที่ต้องเปิดเผยได้ ส่วนขั้นตอนมายื่นได้เลย โดยกรอกเอกสารบนเทมเพลต แล้วมีระยะเวลาให้คนผู้สนใจอ่านเอกสาร 14 วันทำการ จะเปิดเผยบนเว็ปไซต์ ใครสนใจก็มาซื้อได้เหมือนหุ้นปกติ”

รื่นวดีย้ำว่า ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนเลือกเองเลยว่าพร้อมจะลงทุนในธุรกิจแบบนี้ไหม ทั้งหุ้นธรรมดา และหุ้นกู้แปลงสภาพ นักลงทุนที่จะลงทุนกระดานนี้จะต้องรู้ว่าลงทุนอะไรอยู่ ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ โดยหุ้นในกระดาน 3 นี้ จมีขนาดเล็กกว่าตลาด mai

ล่าสุดมี SMEs ที่ระดมทุนผ่านตลาดทุนประสบความสำเร็จแล้ว 13 ราย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 78.19 ล้านบาท

วีระพงศ์ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง สสว. และ ก.ล.ต. ครั้งนี้ สอดคล้องกับพันธกิจหลักและทิศทางการดำเนินงานนโยบายของ สสว. ที่มุ่งเน้น 3 เรื่องคือ

1.การแสวงหาช่องทางการตลาดให้กับเอสเอ็มอีเพื่อเร่งเพิ่มรายได้ภายหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายลง
2.การลดค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ
3.การอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และกลับมาเข้มแข็งในอนาคต

“สสว. คาดว่า ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่มุ่งเน้นเรื่องความร่วมกันพัฒนา ผลักดัน และส่งเสริมให้มีระบบนิเวศตลาดทุนที่เหมาะสมกับเอสเอ็มอีเพื่อให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ ซึ่ง สสว. ก็จะใช้เครื่องมือของ สสว. ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมความร่วมมือสู่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน เพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีสามารถบริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพรวมถึงยังเป็นการต่อยอดธุรกิจของเอสเอ็มอี สามารถเลือกลงทุนในช่องทางที่เหมาะสมได้ต่อไป” วีระพงศ์ กล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like