Browsing Tag

SMEs

ALTERNATIVE

ครูยุคใหม่คือ มืออาชีพ กระตือรือร้น+มีความสามารถรอบด้าน

16 มกราคม 2567…บทบาทของครูในด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์การศึกษา ประเด็นสำคัญบางประการที่เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูมีดังนี้

Continue Reading

ALTERNATIVE

เผื่อเลือกประเด็น “การศึกษาในศตวรรษที่ 21” เป็น CSR ตามแนวทาง ESG

16 มกราคม 2567…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100)อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการสอนที่พัฒนาไป

Continue Reading

NEXT GEN

ก้าวสำคัญธุรกิจ SMEs คือการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

8 มกราคม 2567…การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นก้าวสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีส่วนสนับสนุนความยั่งยืน

Continue Reading

TALK

เปิดมุมมอง ESG กับฝ่ายการเมือง ตัวแทน เพื่อไทย  ก้าวไกล พลังประชารัฐ

14 มีนาคม 2566…SD Perspectives  ตั้งคำถามประเด็น ESG ถ้าเป็นรัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไร? เพราะสิ่งแวดล้อมเราอยู่กับ PM2.5 เรื่องไฟป่า ความเหลือมล้ำทางสังคม  ขณะที่ SMEs ที่ต้องส่งออก หรืออยู่ในซัพพลายเชนบริษัทใหญ่ที่มีตลาดต่างประเทศ  ต้องพบกฎเกณฑ์ที่นำ ESG มาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า เช่นเรื่องคาร์บอนผ่าน CBAM บางตัวอย่างเช่นนี้ได้รับคำตอบจากสัมมนา ที่สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงไทย 

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

GC Circular Living Symposium 2022 : Together to Net Zero ได้เร่งขยายแนวร่วมเชื่อม Ecosystem รวมพลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

12 กันยายน 2565…วันนี้ Climate Change ส่งผลกระทบมาถึงการใช้ชีวิต และเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าในอนาคตทุกคนจะได้รับผลกระทบที่หนักขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หากวิกฤตนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามีหลากหน่วยงานต่างพากันขับเคลื่อน และหยยยลบบลงนึ่งในนั้นคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนแรกๆ ที่ลุกขึ้นมาสร้างการรับรู้ต่อวิกฤตนี้ในวงกว้าง หลังมองเห็นความจำเป็นที่ทุกคนบนโลกต้องยื่นมือแสดงความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

Continue Reading

NEXT GEN

AIS X SET พร้อม LiVE Platform ก่อนเข้าสู่ LiVE Exchange แหล่งระดมทุน SMEs & Startups ต้นปี 2565

11 ธันวาคม 2564… เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตตลอดจนการขยายตัวของผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว และยังพัฒนา Platform ที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดทุน

Continue Reading

NEXT GEN

ตลาดทุนพร้อมแล้วเป็นแหล่งเงินทุนให้ SMEs และ Startups เพื่อเติบโต

8 ตุลาคม 2563…สสว. ลงนาม MOU ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเติบโต SMEs และ Startups ผ่านตลาดทุนไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโตในยุคหน้า

Continue Reading

NEXT GEN

SMEs และ StartUp สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้แล้ว !

6 ตุลาคม 2563…ก.ล.ต. จับมือ สสว. ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุน SMEs ที่ลงทะเบียนกับสสว.และ StartUp ซีรีย์ A เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนกระดาน 3 หวังให้ธุรกิจรายเล็กเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

Continue Reading