NEXT GEN

Sustainable Value อีก 1 มาตรฐานใหม่อาคาร “เอ็มไพร์” รองรับองค์กรพนักงานทั่วโลก

27 มกราคม 2566…วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป หรือ AWC เล่าถึงไลฟ์สไตล์นักดินทางและกลุ่มเป้าหมายผู้เช่าอาคารสำนักงานอาคาร “เอ็มไพร์” ให้ความสำคัญต่อ Green Office โดย AWC มีมาตรฐาน Sustainable Value ตอบโจทย์ลูกค้าขณะที่ลูกค้าของ AWC เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างความยั่งยืน

“นอกจากกลุ่มเป้าหมายลูกค้าต่างชาติที่สนใจเรื่อง Green Office มาตรฐาน LEED หรือ Well แล้ว ลูกค้าไทยเพิ่มขึ้นมากในมุมที่มองเรื่อง Sustainable Value คนรุ่นใหม่เน้นเรื่องนี้มาก ด้วยมีแนวทางการทำงานด้วย ESG วันนี้เราร่วมกับ Global Partner ผลักดันเรื่องนี้ และกำลังเตรียมว่าต่อไปจะเป็นเรื่อง Sustainable Hotel AWC ร่วม ททท. เรื่อง Sustainable Tourism ให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มีความยั่งยืน ซึ่ง Sustainable Value เราทำทั้งกระบวนการ”

วัลลภาขยายความต่อเนื่อง ถึงอาคารสำนักงานแนวไลฟ์สไตล์แฟล็กชิพของ AWC ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เอ็มไพร์ มีมูลค่าอาคาร 20,000 ล้านบาท และเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาทมีเป้าหมายหลักในการสร้างสรรค์ “Co-Living Collective: Empower Future” ที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนสามารถผสมผสานการทำงานและการใช้ชีวิตเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

“ปัจจุบัน คนทำงานรุ่นใหม่ต้องการแสวงหาคุณค่าในการชีวิตและจุดมุ่งหมายในการทำงานมากขึ้น และพยายามสร้างจุดสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนเหมือนอยู่ที่บ้าน บทบาทของสถานที่ทำงานจึงต้องสามารถรองรับความต้องการในมุมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้คนทำงานได้มีการพบปะปฏิสัมพันธ์ เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ”

วัลลภาเชื่อมั่นเอ็มไพร์ จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับองค์กรและคนทำงาน และเมื่อองค์ประกอบใหม่ ๆ เหล่านี้เปิดตัวครบแล้ว เอ็มไพร์ จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในใจของคนทำงานรุ่นใหม่ สถานที่รวมตัวพบปะขององค์กรและพนักงานผู้เช่าเพื่อสร้างพลังและคุณค่าร่วมกัน และจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกันกับ Co-Living Collective: Empower Future

ทั้งนี้ ข้อมูล Krungthai COMPASS วิเคราะห์ธุรกิจสำนักงานให้เช่า พบว่าช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Green Office ที่ได้มาตรฐาน LEED ในไทยมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 14 โครงการ ในปี 2556 และเมื่อปีที่ผ่านมา 2565 มีจำนวนถึง 83 โครงการอีกทั้งมีแนวโน้มมากถึง 100 โครงการได้ในปี 2567 ตามแนวทางการทำงานด้วย ESG ที่กระตุ้นให้ผู้พัฒนาอาคารสำนักงานต้องหันมาให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Green Office ยังเป็น Segment ที่มีความต้องการเช่าอย่างต่อเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทต่างชาติที่ให้ความสำคัญ ESG แม้ว่าการพัฒนา Green Office จะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม แต่การกำหนดอัตราค่าเช่าได้สูงขึ้น และการประหยัดพลังงานได้ดีกว่าสำนักงานทั่วไป ทำให้การพัฒนา Green Office มีโอกาสคืนทุนเร็วกว่าสำนักงานทั่วไป 2-3 ปี

 

You Might Also Like