CSR

Organic X Circular Living โดย GC และ ปฐม ออร์แกนิก

17 กันยายน 2563… เกิด Rayong Organic Living ชูแนวทาง GC Circular Living ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก โดยรายได้ที่ขายสินค้าทุกชนิด 10% มอบกลับคืนให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน

รัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด (มหาชน) หรือ GC และ อนัฆ นวราช ผู้อำนวยการปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง ได้ร่วมมือกันก่อให้เกิดโครงการ Rayong Organic Living

สำหรับภาคธุกิจอย่าง GC ระลึกเสมอว่า จังหวัดระยองเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของบริษัท GCเห็นความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด

“เราเล็งเห็นความสำคัญของเขาห้วยมะหาดซึ่งเป็นพื้นป่าต้นน้ำที่สามารถดำเนินการเพาะปลูกตามหลักเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน จึงได้เข้าไปร่วมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรอินทรีย์กลุ่มหอมมะหาด เพื่อปลูกพืชพื้นถิ่นระยอง และจะนำผลผลิตนั้น มาใช้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ Luffala ด้วยการแปรรูปวัตถุดิบโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลาชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง ซึ่ง GC ได้ให้การสนับสนุนและยกระดับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของลุฟฟาลาสู่มาตรฐานระดับสากล มากว่า 10 ปี”

ดร.คงกระพัน กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือจาก ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่งในครั้งนี้จะช่วยให้การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจวิถีอินทรีย์ ใน “โครงการ Rayong Organic Living”

อนัฆ กล่าวถึงปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง มีการนำร่องและมีรากฐานการผลิตด้วยวัตถุดิบอินทรีย์พื้นถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไทย ผสมผสานภูมิปัญญาไทยแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีสามพรานโมเดล เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นต้นแบบในการทำโครงการ

เจ้าหน้าที่ ปตท. และเจ้าหน้าที่ GC ลงพื้นขับเคลื่อนเกษตรกอินทรีย์กับชุมชน โดยทีมเจ้าหน้าที่ปฐม & GC ลงพื้นที่ ทำงานร่วมกับ ชาวชุมชนห้วยมะหาดอย่างต่อเนื่อง วัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตโรงงานมาตรฐาน GMP ของปฐม ผลิภัณฑ์ออร์แกนิก By Patom X GC

“ความร่วมมือจาก ปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่งในครั้งนี้จะช่วยให้การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สนใจวิถีอินทรีย์ ใน โครงการ Rayong Organic Living นอกจากนี้ GC ยังได้วางแผนการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสนับสนุนทีมงาน นักวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมร่วมกับ ปฐม ออร์แกนิก ในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ แชมพูสบู่เหลวครีมบำรุงผิว และสบู่ล้างมือ ที่จะวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป”

ทั้งนี้ช่องทางจัดจำหน่ายเป็นร้านค้าและช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์

1.ร้าน Ecotopia Siam Discovery ชั้น 3
2.ร้านปฐม สาขาทองหล่อและสวนสามพราน
3.ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (GC Customer Solution Center : CSC) ชั้น 1 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ A (EnCo A)
4.Line Official Account : Patom Organic Living
5.เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Shopee LAZADA และ JD Central : ร้าน LUFFALA_OFFICIAL

ดร.คงกระพันกล่าวในท้ายที่สุดว่า รายได้จากการจำหน่ายสินค้าทุกชนิด 10% มอบกลับคืนให้เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามแนวทาง GC Circular Living รวมทั้งสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

You Might Also Like