CSR

ทุก“สิทธิประโยชน์” บัตรทอง อยู่บนแอปฯ อสม.ออนไลน์ ให้อสม.สื่อสารข้อมูลถูกต้องถึงชุมชน

10 พฤศจิกายน 2564…สปสช. จับมือ เอไอเอส ส่งตรงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง “สิทธิหลักประกันสุขภาพ” สู่ อสม. ทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน “อสม. ออนไลน์” เพื่อนำไปสู่การร่วมเผยแพร่ข้อมูลความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพและสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับ ชุมชนที่ดูแล เน้นย้ำเป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง “การให้ความรู้เรื่องสุขภาพและสิทธิหลักประกันสุขภาพ สำหรับ อสม. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”

ความร่วมมือที่เกิดขึ้น ช่วยสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในวงกว้างทั่วประเทศที่จะได้เข้าถึงข้อมูล หรือ “ข่าวจริง” เพื่อการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนในฐานะที่ถือสิทธิ “บัตรทอง” หรือ “30 บาทรักษาทุกโรค” จำนวน 48 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ถือสิทธิบัตรทองก็คือ อสม. จำนวน 1 ล้านคนทั่วประเทศ โดย 5 แสนกว่าคน เป็น Active User ใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ และในแต่ละวันมีการคลิกเข้าใช้แอปฯ 30,000 กว่าครั้ง

“เมื่ออสม.มีจำนวนมาก และมีการใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้สปสช.เข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง สามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพ ที่เป็นข่าวจริง โดยเนื้อหาที่จะอยู่บนแอปฯ คือ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นปัจจุบันเราเตรียมข้อมูลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้มีความรู้พื้นฐานเรื่องสิทธิบัตรทอง เป็นประโยชน์ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล และบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว สะดวกง่ายในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของ สปสช. นอกจากแอปฯ สปสช.รวมถึงไลน์ ที่เรามีอยู่แล้ว”

สายชล ขยายความต่อเนื่อง การที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ข้อมูลจริงจากคนที่คุ้นเคยอย่างอสม.จะทำให้สิทธิต่าง ๆ ของบัตรทองไม่ตกหล่น เมื่อมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ออกมาให้ใช้สิทธิต่าง ๆ

“ข้อมูลใหม่ของสปสช. จะขึ้นมาอยู่หน้ากระดานข่าวของแอปฯ อสม.ออนไลน์ ซึ่งจะเป็นหน้าแรกที่อสม.จะเปิดอ่านก่อนในแต่ละวัน และในช่วงเวลาอื่น ๆ เพราะฉะนั้นทุกข้อมูล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของสปสช. อสม.จะทำงานสื่อสารถึงประชาชนได้รวดเร็ว หากประชาชนสงสัยก็สามารถเปิดให้ดูได้จากแอปฯ อสม.ออนไลน์ ซึ่งป้องกัน Fake News ได้”

แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ อสม.สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น เป็นผู้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง

 

You Might Also Like