CSR

AIS ACADEMY จับมือ ก.พม. ภาครัฐ-ภาคเอกชน เดินหน้าขยายผล ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย กระโดดก้าวข้ามฝ่าวิกฤต สร้างโอกาสรับความท้าทายอนาคต

20 ตุลาคม 2564…โครงการภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพราะเชื่อว่าเพียงเอกชน หรือภาครัฐอย่างเดียว ไม่สามารถทำได้ การประสานร่วมมือกันจะให้แต่ละภาคส่วนใช้จุดแข็งของตนเอง ผลักดันให้ประเทศเกิดการพัฒนา ซึ่งการร่วมมือกันระหว่าง AIS ACADEMY กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ ภาคเอกชน ล่าสุด ได้เปิดโอกาสชวนคนไทยร่วมกระโดดก้าวข้ามผ่านวิกฤตไปให้ได้ ด้วยองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อนำพาประเทศไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA, สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย และแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำอย่าง ช้อปปี้ ประเทศไทย

(บรรยายภาพ) กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช
(บนซ้ายไปขวา)พัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ ประเทศไทย
(ล่างซ้ายไปขวา) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นิจวรรณ ศรีวิบูลย์ สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตแคนนาดา ประจำประเทศไทย
ร่วมเปิดมุมมองทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะ นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำพาสังคมและประเทศให้เกิดการพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

“สิ่งที่เกิดขึ้น มาจากพื้นฐานความเชื่อในนโยบายการทำธุรกิจของเอไอเอสว่า ภาระหน้าที่ของคน AIS มิได้หมายถึงในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องทำหน้าที่คืนคุณแผ่นดินส่งให้สังคมไทย ดังนั้นจากงานในองค์กร AIS ACADEMY ขยายผลสู่สังคมผ่านการใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมา AIS ACADEMY for Thais ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลต่อใน “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND” ชวนคนไทยร่วมกระโดดก้าวข้ามฝ่าวิกฤตด้วย 3 แกนหลัก สอดรับกับความท้าทายรอบตัว”

-JUMP to Innovation กระโดดสู่ความเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมกับภารกิจค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศกับการแข่งขัน Hackathon เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมมาแข่งขันต่อไป ผนึกกำลังกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดตั้ง ARI Innovation District หรือโครงการนวัตกรรมอารีย์ พัฒนาย่านอารีย์ให้เกิดเป็น “ระบบนิเวศนวัตกรรม” โดยมุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มที่เอื้อให้เกิดการรวมตัวของนโยบาย กระบวนการ บุคคล และเทคโนโลยี

“ปัจจุบันมีการเปิดโอกาสทีมที่มีความสามารถนำเอานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่นำเสนอผ่านเวที Online Hackathon มาทำงานร่วมกับคนของเอไอเอส เช่น คุณภาพอากาศที่ดี อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการคืนสู่สังคมที่มีรูปแบบที่ดีขึ้น”

-JUMP with EdTech กระโดดสู่การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในวันที่ต้องรีสกิล นำเทคโนโลยีมาเปิดโอกาสการเรียนรู้ของคนไทย เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้

“องค์ความรู้มีหลากหลาย ในระบบการศึกษาปกติ หรือติวเตอร์ที่เราเห็นมานาน แต่มองอีกทางน้อง ๆ ที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ก็จะมีโอกาสผ่านทางดิจิทัลโดยจะนำเรื่องติวเตอร์เหล่านี้สร้างคอนเทนต์ให้น้อง ๆ เพื่อมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงโอกาสการศึกษาใหม่ ๆ จากทางสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย”

-JUMP over the Challenge กระโดดสู่ความท้าทายใหม่บนเส้นทางอาชีพที่คุณสร้างได้เอง

“เรามองว่าคนไทยจะได้รับวิกฤตจากโควิด-19 การที่คนไทยจะเข้มแข็งคือการสร้างอาชีพ เสริมต่อในการสร้างทักษะอาชีพ และเมื่อทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว ต้องช่วยเขา เรื่องบรรจุภัณฑ์ มีเรื่องการถ่ายภาพเข้ามา เราต้องเติมเต็ม แล้วหาช่องทางขาย ทำอย่างไรเพื่อไปสู่ตลาด ซึ่ง Shopee จะช่วยเรื่องนี้ได้ เป็นการช่วยเหลือคนมีทุนทรัพย์น้อย กำลังประสบปัญหาชีวิต ”

กานติมา กล่าวต่อเนื่อง หลังจากความร่วมมือกันทำงานในครั้งนี้ เมื่อ พม.เปิดประตูบานใหญ่ ส่งผลให้ทุกพาร์ทเนอร์ที่มีแนวคิดเดียวกับ AIS รับทราบว่า การเดินทางร่วมกันภายใต้ “ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย JUMP THAILAND” คือการทำงานเพื่อสังคม ใช้พลังที่เป็นจุดแข็งซึ่งมีความแตกต่างแต่ละแห่งมาประสานการทำงาน เรียนรู้ร่วมกัน และทำให้เราเกิดความสวยงามในการพัฒนา เมื่อคนแข็งแรง สังคมจะแข็งแรง ซึ่งจะยิ่งช่วยให้องค์กรแข็งแรงด้วย สุดท้ายประเทศจะแข็งแรง เป็นประโยชน์ของประเทศ

“ส่วนสมาชิก 15,000 คนที่อยู่ในJUMP THAILAND และคนใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามา เรามีคอมมูนิตี้ AIS ACADEMY for Thais มีการอัพเดทความรู้ตลอดเวลา AIS ก็มีทีมทำคอนทนต์ องค์ความรู้ต่าง ๆ อัพเดทให้คนในชุมชนได้ความรู้ และได้รับทราบกิจกรรม ซึ่งก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการอัพเดทข้อมูลที่เป็นประโยชน์”

กานติมากล่าวในท้ายที่สุดว่า AIS หวังเป็นเพียงไม้ขีดไฟ ทำให้สังคมไทยจุดประกาย ความร่วมมือภาครัฐเอกชน สร้างสังคมที่แบ่งปัน สังคมแห่งการคิดเผื่อ สังคมแห่งการเอื้อมมือเข้าหากัน การทำงานร่วมกันทำให้คณะทำงานเรียนรู้เพิ่มพูนความสามารถ ปะะสานความแตกต่างเพื่อเขื่อมโยงความเข้มแข็ง โดยAIS แบรนด์ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมอันดับ 1 ของประเทศไทย ในฐานะปลาใหญ่ช่วยปลาเล็ก เมื่อร่วมมือใน Ecosystem ได้ จะแข็งแรงทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างการทำธุรกิจจะต้องดึงคนเล็กขึ้นมา

 

You Might Also Like