CSR

เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 32 @ 3 พื้นที่

3 พฤศจิกายน 2564… เป็นไปตามนโยบายบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม พร้อมสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “เมืองไทยมอบทุนน้องน้อย ครั้งที่ 32” แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตห้วยขวาง เขตดินแดง และเขตปทุมวัน จำนวน 160 ทุน และบุตรหลานเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 เขต จำนวน 15 ทุน รวมทั้งสิ้น 175 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

ในงานครั้งนี้มีพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สายทิพย์ สุคนธ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง สายชล จังสมยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และสาริสา จินดาไทย หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดินแดง ร่วมงาน

 

You Might Also Like