ALTERNATIVE

หลังคาโซลาร์ SCG x Enphase นำเทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์ใช้ในตลาดงานบ้านรายแรก

24 มีนาคม 2565…พลังงานหมุนเวียนที่กำลังเป็นเทรนด์ทั้งไทยและทั่วโลกให้ความสนใจและหันมานิยมใช้ “พลังงานสะอาด” จากแสงอาทิตย์กันมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน นอกจากนี้ยังช่วยลดการก่อมลพิษในอากาศ จากการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ยังช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดการสมดุลอย่างยั่งยืน

ธงชัย โสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด ในกลุ่มธุรกิจหลังคา เอสซีจี และ Dave Ranhoff, Chief commercial Officer บริษัท Enphase Energy กล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ว่า เอสซีจีเลือกระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ แปลงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน Solar Rooftop เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current; DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternate Current; AC) จากนั้นจะส่งไปยังตู้ไฟและจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้านหรืออาคารได้

สำหรับเทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Enphase ควบคุมการทำงานโซลาร์แบบรายแผง นอกจากนี้ยังมีระบบ Rapid Shutdown ปิดระบบการทำงานทันทีอย่างรวดเร็วตามมาตรฐานให้ความปลอดภัยสูง

ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์จะเชื่อมต่อกับแผงโซลาร์ ในอัตรา 1:1 จึงทำให้สามารถดึงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์แต่ละแผงไปใช้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ด้วยระบบการทำงานที่อิสระต่อกันยังส่งผลให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานที่มากกว่าเดิมอีกด้วย

ภาพรวมตลาด Solar Rooftop ในปัจจุบัน มีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีการผลักดันจากหลายภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ส่วนในทิศทางของภาคครัวเรือน ได้มีการส่งเสริมนโยบายโครงการโซลาร์ภาคประชาชนอย่างจริงจัง โดยสนับสนุนให้มีการติดตั้งหลังคาโซลาร์ภาคครัวเรือน ผนวกกับเทคโนโลยีโซลาร์ที่มีการพัฒนาทำให้ราคาเข้าถึงง่ายขึ้น และสอดคล้องกับด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับตัวกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน จึงมีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันที่เพิ่มมากขึ้น

“เอสซีจี โซลาร์รูฟ โซลูชัน ตั้งเป้าขยายการเติบโตสู่ตลาด Solar Rooftop สู่การเป็นผู้นำด้าน Residential Solar Market ในประเทศไทย โดยคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขาย 300% จากปี 2021 รุกด้วยกลยุทธ์ Customer Database จากฐานข้อมูลเครือข่ายของเอสซีจีทั้งหมด ผนวกรวมกับพันธมิตรอย่าง Enphase Energy ผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานไมโครอินเวอร์เตอร์ระดับโลก พร้อมชูจุดแข็งด้านการให้บริการและการดูแลหลังการขายจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่การตรวจสอบความพร้อมของหลังคาก่อนติดตั้งโซลาร์ ออกแบบ ติดตั้ง และขออนุญาตกับภาครัฐให้อย่างครบวงจร เพื่อให้การติดตั้งโซลาร์ รูฟ เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน พร้อมรับประกัน 25 ปีโดยเอสซีจี โดยเชื่อมั่นว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับขีดความสามารถด้านศักยภาพอย่างแน่นอน” ธงชัยกล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like