ALTERNATIVE

BEM x กรุงศรี เดินหน้าด้วยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน@รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

31 มีนาคม 2565…กรุงศรี สนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Loan: SL) ระยะยาว มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท แก่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM อายุ 5 ปี

ปลิว ตรีวิศวเวทย์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า BEM ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ด้วยพันธกิจในการส่งมอบการบริการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบ “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า” ต่อเนื่องจากความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในปีที่แล้ว

“ปีนี้ BEM เดินหน้าการดำเนินนโยบายด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง โดยการลงนามรับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน จากกรุงศรี ด้วยวงเงินกู้ทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการสอบทานจากภายนอกสำหรับสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน โดยผู้ชำนาญการอิสระ หรือ Second Party Opinion คือ DNV GL Business Assurance Australia Pty เพื่อทำการสอบทานและรับรองว่ากรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน หรือ BEM’s Sustainable Financing Framework ของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสากล”

 

คลิกภาพเพื่อขยาย

เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกรุงศรีมีความตั้งใจในการสร้างการเติบโตด้าน ESG Finance อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ จึงเดินหน้าดำเนินนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้าน ESG Finance ร่วมกับ MUFG เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าของธนาคารในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ พร้อมไปกับการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญเพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตของตลาดการเงินเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง

“ในฐานะพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ BEM อีกครั้งในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสานต่อพันธกิจของ BEM ในการขับเคลื่อนธุรกิจบริการคมนาคมขนส่งที่มีความสำคัญของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนสืบไป”

นอกจากการเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว (Sole Lender) ของสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน กรุงศรียังได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Coordinator) ของสินเชื่อในครั้งนี้อีกด้วย

 

You Might Also Like