ACTIVITIES

#COVID19 กระทบเด็กยากจนกว่า 750,000 ชีวิต #ปิดเทอมยาว ขาดแคลนอาหาร

23-24 พฤษภาคม 2563…เสียงเล็ก ๆ จากเด็กยากจนจำนวนดังกล่าว ดังขึ้นท่ามกลางกระแสการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตคนทั่วไป

เมื่อโรงเรียนไม่ใช่แค่สถานที่เรียนรู้ แต่คือโรงครัวของเด็ก ๆ ที่ยากจน แต่เมื่อรัฐบาลสั่งโรงเรียนเลื่อนเปิดเทอมอย่างยาว ส่งผลให้เด็กที่เคยพึ่งพาอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่ จากโรงเรียน ก็ขาดแคลนอาหารไปด้วย

ส่งผลต่อการกินอาหารบางมื้อที่มีเฉพาะ “ข้าวต้มกับเกลือ”  !?  ซึ่งการปิดเทอมที่ยาวนานขึ้นทำให้เด็กต้องอดมื้อกินมื้อ

การปิดเทอมที่ยาวนานนี้ หากมองจากมุมของครอบครัวที่ไม่ขัดสน คงมิใช่ปัญหา แต่หากมองในมุมของเด็ก ๆ เหล่านี้มันคือสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็คือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมและต้องการความช่วยเหลือและร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง

ปัญหาปากท้องของเด็กยากจนในช่วงปิดเทอมที่ยาวนานเป็นปัญหาระยะสั้นที่ต้องเร่งมือกันช่วยแก้ไข

เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารต้องประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ต้องอดมื้อกินมื้อในช่วงปิดเทอมที่ยาวนาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนพิเศษจำนวนกว่า 750,000 คนทั่วประเทศ ในโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับกสศ. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: กสศ.มาตรา 6(6) เลขบัญชี: 172-0-30021-6 หรือ www.eef.or.th/donate-covid/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475

 

 

You Might Also Like