ACTIVITIES

หน้ากากอนามัย และ Face Shield ยังเป็นที่ต้องการ

10 สิงหาคม 2563…บ้านปูฯ ร่วมผลิตหน้ากาก Mask for Blood Hero แจกฮีโร่ผู้บริจาคโลหิตกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ ส่วนปตท.สผ. มอบหน้ากากป้องกันใบหน้าให้สถานศึกษา

ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ และ สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสภากาชาดไทยประสบภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาจนโลหิตสำรองไม่เพียงพอ จำเป็นที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคเลือดให้มีโลหิตสำรองเพียงพอที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยต่อไปได้

การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นหน้ากากอนามัยคุณภาพดี Mask for Blood Hero ในโครงการ Plus One ที่นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงของคนไทยเมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะแล้ว ยังเป็นสิ่งแทนคำขอบคุณผู้แก่บริจาคโลหิตอีกด้วย ไม่ว่าจะมาบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ หรือที่กาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ทุกคนจะได้รับหน้ากากอนามัย  Mask for Blood Hero โดยการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย

พงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมทั้ง พนักงานจิตอาสา ปตท.สผ. ร่วมกันทำหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

You Might Also Like