ACTIVITIES

บางแบรนด์เร่งทำอะไรกันบ้าง? ช่วง 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 ธันวาคม 2562…กองบรรณาธิการ SD Perspectives จับประเด็นปัญหาที่ภาคธุรกิจจำนวนมากเร่งเครื่องกันอยู่คือ การ “คัด แยก” สิ่งของที่ทิ้งให้ถูกที่ เพื่อไม่ให้เป็น “ชยะ” โดยยังต้องเร่งสร้างการรับรู้ และสร้างให้เกิด Lifestyle Sustainability

ก่อนถึงวันนี้ ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ปฏิเสธไม่ได้คงไม่พ้นเรื่อง “พลาสติก” จากบนบกแล้วลงสู่แม่น้ำ ทะเล พร้อมทั้งได้ทำลายสัตว์ในทะเลไปแล้วตามข่าวที่เกิดก่อนหน้านี้ ซึ่งการเดินทางของพลาสติกดังกล่าวมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็เห็นว่า พลาสติกไม่ได้เป็นผู้ร้ายเสียทั้งหมด เช่นเดียวกับของหลายอย่างที่จะต้องทิ้ง เช่น เศษอาหาร แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมือถือเมื่อหมดสภาพการใช้งาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้หาก “แยก และทิ้งให้ถูกที่” จะรีไซเคิลได้ กลับมาเป็นของใหม่ที่มีคุณค่า มีนวัตกรรม

มาดูกันว่าบางแบรนด์เขาทำอะไรกันบ้างเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการ “คัด แยก” สิ่งของที่ทิ้งให้ถูกที่

เอไอเอส ได้ประกาศภารกิจยิ่งใหญ่ ปีนี้ “Mission Green 2020” มีเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมกว่า 1 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนสมมูลย์ (kgCO2e) ให้ได้ภายในสิ้นปี 2020 จึงใช้โอกาสเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคมนี้ เชิญชวนคนไทยร่วมกันดูแลโลกของเรา โดยการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่มือถือ พาวเวอร์แบงก์ สายชาร์จ และหูฟัง มาทิ้งในถังรับ e-Waste ที่เราได้จัดเตรียมไว้ และเราจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขยายผลความสำเร็จ “บางซื่อโมเดล” โครงการจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ จับมือ “จังหวัดระยอง” เปิดตัว “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” โมเดลการจัดการขยะในชุมชนที่เชื่อมต่อ “บ้าน–วัด–โรงเรียน–ธนาคารขยะ” มุ่งสร้างผู้นำทางความคิดที่เข้มแข็ง และกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง พร้อมยกระดับการบริหารจัดการ รวบรวม และคัดแยกขยะ ด้วยแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สู่บ่อฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และเพิ่มปริมาณขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดร.ภากร,พรรณวดี,จตุพร ส่งต่อแนวคิด Care the Whale ขยะล่องหน ซึ่งบริหารได้ มีเครื่องมือวัดได้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  บ้านเลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ร่วมกับบริษัท ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย ย่านรัชดา และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) สร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District ปฏิรูปกระบวนการจัดการขยะด้วยแนวคิด “ขยะล่องหน” โดยเริ่มต้นที่ “ตัวเรา” ทุกคน ร่วมรณรงค์คิดใหม่ให้ไม่มีคำว่า “ขยะ” อยู่ในไลฟสไตล์ สร้างวิธีคิด และพฤติกรรมที่คำนึงถึงส่วนรวม เพื่อให้ชุมชนรัชดาเป็นพื้นที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมสมดุล และเชื่อมต่อการแปรรูปของเหลือใช้ให้ไปสู่ของใช้ใหม่ ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ก.ล.ต. ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ จำนวน 32 แห่ง เปิดตัวโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มุ่งเป้าบริหารจัดการขยะ ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และ
รีไซเคิล” โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”  เป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมของเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ที่ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้ร่วมกับอีก 7 องค์กร
จัดตั้งขึ้น

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ยกระดับความเข้มข้น ปลุกกระแสผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ขยายสาขาหยุดจำหน่ายกล่องโฟมบรรจุอาหารจากเดิม 13 สาขาเป็น 34 สาขาทั่วประเทศไทย พร้อมจับมือพันธมิตรทางธุรกิจหัวใจสีเขียว ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็น 20 % ภายในสิ้นปีนี้ ย้ำความสำเร็จโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ปักหมุดเป็นแหล่งจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการ ที่ใหญ่และครบถ้วนที่สุด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เทสโก้ โลตัส จะยังคงเดินหน้ายกระดับความเข้มข้นของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป มาที่หลอดพลาสติก ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีการประเมินว่าในประเทศไทย มีขยะจากหลอดพลาสติกมากถึง 100 ล้านชิ้นต่อวัน หรือปีละกว่า 35,000 ล้านชิ้น ซึ่งหลอดพลาสติกไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ จึงเป็นที่มาของนโยบายในการเลิกใช้หลอดพลาสติกภายในเทสโก้ โลตัส ทั้ง 2,000 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม นี้ เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องดื่มภายในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ถ้าหากจำเป็นต้องใช้หลอด เรามีหลอดกระดาษไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ส่วนในเทสโก้ โลตัส สาขาใหญ่ ภายในซูเปอร์มาร์เก็ตจะงดแจกหลอดพลาสติกทั้งหมด

คลิกภาพ ชมหนังสั้น “คำสาป…จากน้องเอ้”

โค้กส่งหนังสั้น “คำสาป…จากน้องเอ้” จุดประกายพฤติกรรมการแยกขยะ ที่ทั้งไม่ยุ่ง และไม่ยาก เพียง “แยกถังสอง ให้ของไปเกิดใหม่”หนังสั้นความยาว 8 นาทีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนอีกจำนวนมากในโลก ที่มักจะคิดว่าการแยกขยะเป็นเรื่อง “ยุ่ง” และ “ยาก” จึงมักทิ้งทุกอย่างที่เป็นขยะรวมกันในถังเดียว ทำให้ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นั้นไม่ถูกนำกลับเข้ากระบวนการตามที่ควรจะเป็น โดยไม่ทันคิดว่าท้ายสุดแล้ว “เรา” นั่นแหละ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดขยะในมหาสมุทรเป็นจำนวนมหาศาลต่อปี ยังเชิญชวนให้ผู้ชมร่วมเริ่มต้นลดปัญหาที่เกิดจากการจัดการขยะได้โดยไม่ ‘ยุ่ง’ และไม่ ‘ยาก’ ไม่เลอะเศษอาหาร ได้กลับสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ และทำให้ขยะที่หลุดรอดลงไปในทะเลมีปริมาณน้อยลง

 

 

You Might Also Like