ACTIVITIES

CIMB THAI Go Green คัดแยกขยะ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก

12 ธันวาคม 2562…ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เริ่มสร้างสังคมยั่งยืนจากภายใน เริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือตัวเราเอง และเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุด จึงประกาศรับสมัครพนักงานผู้มีจิตใจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมาเป็นอาสาสมัคร

อดิศร เสริมชัยวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับอนันท์ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตปทุมวัน นำทีมพนักงานธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทในเครือประกาศเจตนารมย์สร้างสังคมคัดแยกขยะ ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ  CIMB THAI Go Green  ช่วยกันขับเคลื่อนพฤติกรรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมคนละไม้คนละมือ ทีละเล็กทีละน้อยจนเกิดพลังให้ทั้งองค์กรเป็นธนาคารที่ทำธุรกิจบนความยั่งยืน (Sustainable Banking) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ที่ทั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และกลุ่มซีไอเอ็มบี ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องและเดินหน้าผลักดันอย่างจริงจังในปี 2563

CEO ร่วมกิจกรรม

 

You Might Also Like