ACTIVITIES

TCEB หนุนชุมชน ลดการใช้พลาสติก เพื่อการจัดงานยั่งยืน

13 ธันวาคม 2562… TCEB เปิดพื้นที่ดึงประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนการจัดงานยั่งยืน สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ร่วมสร้างสังคมชุมชนรักษ์โลก

วิชญา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทีเส็บร่วมกับโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการประกวดจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก  Say No To Plastic จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นแคมเปญแรกที่จะผลักดันในปีนี้คือ Zero Plastic Events มีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนขวดพลาสติกที่ใช้ในการประชุมใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งมีปริมาณสูงถึง 17,345,674 ขวด ให้ลดลง 50% เหลือ 8,672,837 ขวด ภายใน 1 ปี

“ขอนแก่นเป็นเมืองไมซ์ซิตี้หลักและเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนนักเดินทางธุรกิจไมซ์หรือนักเดินทางในประเทศที่เข้าร่วมงานธุรกิจที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นถึง 2,045,693 คน และในปีนี้ขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในพื้นที่และสถานที่จัดงาน ทั้งในห้องประชุม การจัดเลี้ยง อุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ สนับสนุนการจัดอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลาสติกและลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานภายในปี พ.ศ. 2563 ไม่ต่ำกว่า 50 %”

โครงการประกวดจัดงานอย่างไร ลดการใช้พลาสติก  Say No To Plastic  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในการจัดงาน ผ่านการให้ความรู้เรื่องการจัดงานอย่างยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจเรื่องลดการใช้และการสร้างขยะพลาสติก

บรรยากาศบางส่วนในงาน

หลักเกณฑ์พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำไปใช้ประโยชน์ ความสวยงาม ความละเอียดประณีต และความน่าสนใจของการนำเสนอ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลำพูนสร้างสรรค์ จ.ลำพูน ด้วยผลงานโครงการ “งานกล้วย ช่วยรักษ์โลก” เป็นการนำกาบกล้วย ก้าน และใบตองที่แห้งแล้วมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆ แทนพลาสติก เช่น จานใส่อาหาร ที่รองแก้ว ปากกา ป้ายชื่อ กระเป๋าใส่เอกสาร แฟ้มเอกสาร ซองใส่เอกสาร ซองใส่แก้ว ดอกไม้ตกแต่งในงาน กล่องทิชชู่ ป้ายชื่อตำแหน่ง ฯลฯ

ปัจจุบันทางกลุ่มฯ รับทำผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ที่ทำเป็นสินค้าส่งออก และคาดหวังว่าจะมีโอกาสได้พัฒนาแบรนด์เป็นของตนเอง ตลอดจนการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ยังต้องการสร้างโอกาสขยายงานให้กับผู้สูงวัยในท้องถิ่น เนื่องด้วยงานมือที่ทำจากต้นกล้วยเป็นงานที่ไม่หนัก แต่ต้องใจเย็น จึงน่าจะเหมาะที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงวัยทำอยู่กับบ้าน มีรายได้ ทำให้เกิดความภูมิใจ และมีสุขภาวะที่ดี

 

 

You Might Also Like