ACTIVITIES

สตาร์บัคส์ย้ำพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน #GroundsForYourGarden

22 เมษายน 2565…เชิญชวนลูกค้านำกากกาแฟไปผสมดินปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก (Earth Day 2022) ด้วยการรับกากกาแฟเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับการปลูกต้นไม้ที่บ้าน อาคารที่พักอาศัย หรือในที่ทำงาน ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย กล่าวว่า  สตาร์บัคส์ ประเทศไทย มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกเพื่อผู้คนและโลกของเรา พร้อมให้ความสำคัญกับโครงการและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตลอดมา

“ในโอกาสวันคุ้มครองโลกปีนี้ สตาร์บัคส์ ขอเชิญชวนลูกค้ามารับกากกาแฟจากร้าน เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบของดินในการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกของเรา เราหวังว่ากิจกรรม #GroundsForYourGarden นี้ จะเป็นตัวเชื่อมของการร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับโลกของเรา”

#GroundsForYourGarden เป็นสิ่งที่พาร์ทเนอร์สตาร์บัคส์ปฏิบัติตลอดมาในทุกๆ วันเพื่อเชื่อมโยง ประสบการณ์สตาร์บัคส์ กับลูกค้าทุกวัย ผ่านพันธกิจของการร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการให้บริการเครื่องดื่มลูกค้าในแต่ละวัน ทำให้ที่ร้านสตาร์บัคส์จะมีกากกาแฟจำนวนมากที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อาทิ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ได้นำกากกาแฟมาพัฒนาผลิตเป็นโต๊ะ และถาดรองจานสำหรับใช้ภายในร้าน และที่รองแก้วเป็นสินค้าเฉพาะฤดูกาล

นอกจากนี้ กากกาแฟยังมีส่วนประกอบสำคัญสำหรับการปลูกต้นไม้ จึงขอเชิญชวนลูกค้าร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกัน

 

You Might Also Like