ACTIVITIES

หลายแบรนด์ในไทย ได้ลงทุนในโลกของเรา @Earth Day 2022

23-24 เมษายน 2565…จริง ๆ แล้วหลายแบรนด์ที่ทำธุรกิจในประเทศไทย ได้ลงทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปไม่น้อย ในฐานะภาคธุรกิจที่จะต้องดำเนินงานภายใต้แนวทาง ESG และในโอกาส Earth Day 2022 ก็ตอกย้ำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ลงทุนไว้ และอยู่ในเนื้อธุรกิจ

AIS ชูธงภารกิจ
คนไทยไร้ E-Waste

ผนึก 5 หน่วยงานหลัก ขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมจับมือ ลาซาด้า ชวนคนไทย “ทิ้ง E-Waste รับ Code” แลกรับส่วนลด

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS เน้นย้ำสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบของขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันนำขยะ E-Waste เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีแบบ Zero Landfill

ล่าสุดได้ขยายจุดรับทิ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด , กลุ่มธุรกิจ TCP, สถาบันการเเพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ บมจ.ศุภาลัย ทำให้วันนี้โครงการคนไทยไร้ E-Waste มีจุดรับทิ้งแล้วกว่า 2,478 จุดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้จับมือกับ ลาซาด้า ปล่อยแคมเปญ “ทิ้งรับ Code” ชวนคนไทยทิ้ง E-Waste แลกรับส่วนลดสุดพิเศษเมื่อช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์ม ลาซาด้า

ดีแทคชวนเดิน ปั่น เที่ยวไปกับ
Low Carbon Destination

ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อทริปให้ได้มากที่สุด ที่จ.จันทบุรี

-ชุมชนริมน้ำจันทบูร วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตที่เก่าแก่กว่า 300 ปี
-โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ งดงาม และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
-ตลาดค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในไทย ดังไกลระดับโลก
-แวะกราบสักการะ หลวงพ่อแก้วสารพัดนึก เดินกินลม ชมวิถีชีวิตชาวประมงที่วัดเขาแหลมสิงห์

ทั้งนี้ กิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมที่เราทำ มีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสภาวะอากาศรวนและโลกร้อนแทบทั้งสิ้น หากเราใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง จะส่งผลให้เกิดการเผาผลาญน้ำมันเบนซิน 1 ลิตร ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 2.3 กิโลกรัม การคุยโทรศัพท์ 1 นาที ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 57 กรัม หรือแม้กระทั่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดการเดินทาง ก็นำไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในโครงข่ายสัญญาณของผู้ให้บริการ เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศในทางอ้อมได้เช่นกัน

แม็คโคร
หยุดขายกล่องโฟมบรรจุอาหารทุกสาขาแล้ว

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงจุดยืน ศูนย์กลางบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ !ตอกย้ำธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม

แม็คโคร ขานรับภาครัฐ ประกาศความสำเร็จ หยุดขายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ รับวันคุ้มครองโลก ภายใต้การดำเนินโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ตลอด 4 ปี ช่วยลดขยะกล่องโฟมบรรจุอาหารกว่า 107 ล้านชิ้น หรือเทียบเท่ากับการที่เราช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้จำนวน 233,791 ต้น พร้อมจับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพันธมิตรทางธุรกิจ ปลุกกระแสผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ผู้บริโภค หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทางเลือกต่อเนื่อง

นอกจากนี้ แม็คโคร ยังร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกย่อยสลายได้ที่ผลิตจากเยื่อไผ่ ชานอ้อย ต้นยูคาลิปตัส ข้าวโพด โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทำให้ในปัจจุบันมีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์โลกให้เลือกมากกว่า 530 รายการ

ซีพีเอฟ ใช้พลังงานสะอาด 27 %
ของการใช้พลังงานทั้งหมด

ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่าสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ถึง 60 ล้านต้น (300,000 ไร่)

ใน 2565 มีแผนยกเลิกการใช้ถ่านหินสำหรับกิจการในประเทศไทยทั้งหมด โดยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทน ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกมากกว่า 70,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

การใช้พลังงานและการจัดการของเสีย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซีพีเอฟ จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดการมูลสัตว์และน้ำเสีย และการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพและแสงอาทิตย์ เพี่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

โพเมโล แฟชั่นแพลตฟอร์ม
เดินหน้าโครงการ  Down to Earth

เดวิด โจว ประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) และ ผู้ร่วมก่อตั้ง โพเมโล แฟชั่น กล่าว ถึงการผลักดันประเด็นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาคของโพเมโล

Down to Earth  คือโครงการหลักที่รวมเอาความคิดริเริ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดของโพเมโล โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นในอนาคตทั้งในระยะเวลาอันใกล้และในระยะยาว ภายในปี 2565 โพเมโลยังได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 40% สำหรับการเลือก ใช้วัตถุดิบ ที่มีความยั่งยืนมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์โพเมโล ซึ่งสะท้อน ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและมอบสินค้าแฟชั่นที่ทั้งอินเทรนด์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ โพเมโล ได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์  Sustainable Edit  โดยมีวางจำหน่ายแล้วเว็บไซต์ pomelofashion.com แอปพลิเคชัน และที่ร้าน Pomelo ในประเทศไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

You Might Also Like