ACTIVITIES

เมืองไทยประกันชีวิต x GC สร้าง Lifestyle Sustainability ผ่าน YOUเทิร์น

19 ตุลาคม 2564…ความร่วมมือครั้งนี้ ป็นการตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเมืองไทยประกันชีวิตที่เดินหน้าควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  การจัดการด้านสังคม (Social) และการจัดการด้านธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ “YOUเทิร์น” โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร พร้อมนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ Recycle และ Upcycling ที่ใช้ได้ใหม่อีกหน

พร้อมกันนี้ เมืองไทยประกันชีวิตยังได้รับมอบ “ถังขยะสีแดง” แบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถังและ “ถุงขยะสีแดง” สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อนำมาใช้คัดแยกขยะติดเชื้อในองค์กร ช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย โดยจุดรับพลาสติกใช้แล้ว (Drop Point) รวมถึงถังขยะสีแดง ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1, ชั้น 1 อาคาร 2 และอาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้การคัดแยกขยะที่ได้จากโครงการ YOUเทิร์นของบริษัท ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) สามารถนำไปแปรรูปเป็นชุด PPE แล้วจำนวน 1,105 ชุด (จาก 19,894 ขวด)

 

You Might Also Like