TALK

SET ให้ทุนป.โทสาขา ESG เรียนจบ งานรออีกเพียบ !

9 มีนาคม 2563…นโยบายตลท.เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องมีเรื่องของ ESG มีหน้าที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพัฒนาเรื่องนี้ ดังนั้นบุคลากรต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ พร้อมให้ทุนนี้กับคนภายนอก

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุน ปริญญาโท-ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ณ กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Leading Universities) ใน 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนรวม 2 ทุน โดย 1 ในสาขาวิชาที่หลากหลายที่เพิ่งประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับบุคคลภายนอกคือ วิชา ESG (เศรษฐกิจ สังคม ธรรมาภิบาล)

พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหาร และหัวหน้าสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เล่าถึงทุนปริญญาโท วิชา ESG

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องมีเรื่องของ ESG เรามีหน้าที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เราเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่งยิ่งบจ.มีการพัฒนาเรื่องนี้ด้วย เมื่อเราต้องทำหน้าที่นี้ บุคคลากรของเราต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ด้วย เพื่อให้ความรู้หรือช่วยส่งเสริม จึงเป็นที่มาของทุนในสาขา ESG สำหรับคนในองค์กร และนอกองค์กรที่จะเรียนในปริญญาโท ปี 2563เราระบุชัดเจนว่าเรารับสาขา ESG เพิ่มเติม”

SD Perspectives : สาขาวิชา ESG ค่อนข้างใหม่ในการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยต่างประเทศเรียนอย่างไร
พรรณวดี : หลักสูตรวิชา ESG ที่เห็นจะมีลักษณะ

1.การนำหลาย ๆ วิชาไปเสริมสร้างความรู้ที่ไปทำ ESG ได้ จะนำสิ่งเหล่านี้มาให้เรียน
2.ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยใด จะผสมวิชาให้น้ำหนัก หนักเบา ในเรื่องใดบ้าง ซึ่งเป็นไปตามความถนัด หรือกลยุทธ์ที่จะดึงคนไปเรียน เช่น บางทีอาจจะนึกไม่ถึงเลย เป็นสาขา Master of Sience ด้าน ESG หรือ Sustainability แต่ไปอยู่ภาควิชาวิศวะกรรมศาสตร์ เป็นต้น เราอาจจะสงสัยนิดหน่อย แต่เมื่อเข้าไปดูลึกๆ ก็เป็นวิศวะฯ เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม

สาขา ESG ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเลยว่าจะนำไปลงที่คณะใด หรือคณะใดคิด หรือตั้งขึ้นมาเน้นเรื่องอะไร น้ำหนัก หนัก-เบาแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อันนี้รวมถึงเรื่องการเรียนด้วย บางมหาวิทยาลัยบอกว่าคุณไม่ต้องทำ Thesis เพราะอยากให้เด็กที่มาเรียนได้ประสบการณ์ มีความรอบรู้เรื่องนี้ ให้ความรู้พื้นฐานแล้วนศ.ออกไปฝึกงาน ทำรีเสิร์ชกับบริษัทต่าง ๆ ในแต่ละเรื่อง ที่นักศึกษาแต่ละคนสนใจ

 

SD Perspectives : สาขา ESG ต้องเรียนหลากหลายสาขา
พรรณวดี : ในวิชา ESG คำว่า Sustainability จะไม่เกิดขึ้นหากพูดคำเดียว ต้องมีหลาย ๆ วิชามาพูดถึง ต้องดึงมาจากหลาย ๆ วิชา ทำให้วิชา ESG แตกต่างจากการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ที่คุ้นเคย เช่นคนเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อม คนเรียนเรื่องโซเชียล ก็ทำเรื่องโซเชียล ไฟแนนซ์ก็ทำเรื่องนี้ไป

ในไทยอาจจะยังไม่เห็นชัด ดังนั้นจึงเป็นบทบาทตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เราอยากได้บุคลากรด้านนี้ การสร้างคนจากภายในเองก็เป็นเสมือน On the Job Training และการไปเรียนรู้จากต่างประเทศ จะเห็นอีกมุมมองหนึ่ง กว้างขึ้น เป็นมาตรฐานสากล จึงได้เปิดทุนทั้งคนใน และคนนอก เมื่อเขาเรียนจบกลับมาก็มาใช้ทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

SD Perspectives : มีคนเรียนจบปริญญาโทวิชา ESG ด้วยทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ 
พรรณวดี : มีพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบได้ทุนเรียนสาขา ESG ที่ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ตอนนี้เรียนจบกลับมาแล้ว เขามีความสุขมาก ชอบ กลับมาตอนนี้เป็นคนช่วยดูการส่งเสริมการจดทะเบียนต่าง ๆ ESG ทำอย่างไรได้บ้าง มีเนิ้อหาอะไรบ้างที่เราต้องให้ข้อมูลบจ. เพื่อให้เข้าใจเรื่อง Sustainability หรือจะทำด้าน Index ESG อย่างไร Sustainability อย่างไร การเรียนตรงนี้จะเป็นประโยชน์มาเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลาดทุน และบจ.เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโต ไม่ใช่เฉพาะเห็นกำไร ๆ เท่านั้น ต้องนึกถึง ESG เพื่อความยั่งยืน

SD Perspectives : ช่วยยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีสาขา ESG
พรรณวดี : มีทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ รวมถึง มหาวิทยาลัย Ivy Leagueในอเมริกา มีสาขา ESG ลักษณะนี้หมดแล้ว แล้วแต่ชื่อที่เรียก แต่ต้องมีคำว่า ESG หรือ Sustainability เป็นหลัก มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย มี Master of Environmental Study Concentration Environmental Sustainability มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ก็ใช้ Master of Science in Sustainability โดยที่นี่เรียนเน้นด้าน Environment และ Economy ซึ่งหลักสูตรมีทั้ง Finance, Sustainability, Management รวม Public Policy

 

SD Perspectives : คุณสมบัติของผู้รับทุน ESG
พรรณวดี : ทุนบุคคลทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ จบปริญญาตรี เกรดไม่ต่ำกว่า 3.0 อายุไม่เกิน 30 ปีสาขาที่คุณสนใจจะไปเรียนต่อตามที่เราเปิดรับสมัคร มีความสามารถ หรือทักษะทางภาษาอังกฤษ TOEFL Computer Base ไม่ต่ำกว่า 213 Internal Base 80 หรือ IELTS ก็ได้ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 ทั่ว ๆ ไป ถ้าผู้สนใจสามารถสมัครสาขาที่เราเปิดไว้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ไม่จำกัดประเทศ Top 20 สาขานั้น ๆ ของโลกรับคุณ แล้ว นำมายื่นเราให้คัดเลือกได้เลยว่าจะเป็นผู้ได้รับทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไหม ซึ่งทุนที่ได้จะเป็นทุนให้ทั้งหมด ตั้งแต่ค่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ให้หมดเลย จนจบปริญญาโท

ในกรณีของทุนคนนอก มี 2 ทุน ก็ต้องเลือกคนคะแนนสูงสุด นั่นหมายถึงว่าต้องแข่งขันกับสาขาอื่น ๆ ที่มีคนมาสมัคร ถ้าสนใจไปเรียน ESG แล้วเป็นที่ 1 มาเราก็เลือกให้เรียน ESG ได้เลย

 

SD Perspectives : สุดท้าย Career Path คนจบปริญญาโท ESG นอกจากงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
พรรณวดี : กว้างมาก เพราะเป็นสหสาขาวิทยา คนที่มาจากหลากหลายสาขาไปเรียน ESG ได้แล้ว เมื่อเขาจบมาเขาจะมีความรู้ค่อนข้างหลากหลาย กว้างพอที่จะทำงานหลากรูปแบบ ตั้งแต่เป็นผู้บริหาร เพราะยุคนี้ผู้บริหารจะรู้เพียงไฟแนน์ หรือมาร์เก็ตติ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้แล้ว

เพราะต่อไปนี้คนจะถามคุณว่า “ธุรกิจของคุณเติบโตและยั่งยืนไหม?” คือไม่ใช่แค่ถามว่า ธุรกิจของคุณจะเติบโตทำกำไรเท่าไหร่? 

หรือคนที่เรียนด้านนี้อาจจะไปทำในส่วน เรื่องนี้ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีส่วนนี้ขึ้นมาแล้วเฉพาะเลย หรือไปอยู่ในเอ็นจีโอ หรือหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ได้หลากหลาย ขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

You Might Also Like