Browsing Tag

SET

ACTIVITIES

เอ็ม บี เค จับมือ SET เปิดพื้นที่ “ผ้าเปลี่ยนโลก” ส่งสินค้า SE ถึงใจกลางเมือง

14-15 พฤศจิกายน 2563…SET Social Impact Fair 2020 ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม สืบสานภูมิปัญญา สร้างงานสร้างรายได้จากชุมชมสู่ชุมชน ณ ลาน Center Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

Continue Reading

NEXT GEN

SET: Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โซลูชั่นเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ/ประชาชน ปลูกไม้ให้ได้ป่า ด้วยกลไกธรรมาภิบาลเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล

28 กันยายน 2563…ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้าง Initiatives ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการใช้แพลตฟอร์มความร่วมมือ (Collaboration Platform) ที่มีกลไกการดำเนินงานด้วยการระดมทุนในการปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้ ด้วยกลไกธรรมาธิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ตั้งเป้าภายใน 1 ปี ปลูกป่า 500 ไร่ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 900,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

Continue Reading

NEXT GEN

เส้นทางสู่ธุรกิจยั่งยืน

10 กันยายน 2563…โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไป พิสูจน์แล้วว่าการทำธุรกิจไม่สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ล้มเหลวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนำ“องค์กร” ต้องสร้างความเติบโตของธุรกิจบนจริยธรรมและการแบ่งปันให้กับสังคม และไม่สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

NEXT GEN

SET Social Impact Gym 2020 ปีที่ 4 บ่มเพาะ SE พัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม

30 สิงหาคม 2563…SE ปีนี้จะครอบคลุมเป้าหมายทางสังคมทั้งด้านการศึกษา เกษตรกรรม พัฒนาชุมชน ผู้เปราะบาง สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

Continue Reading

NEXT GEN

เปิดปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน Online ผ่าน Care the Bear

19 สิงหาคม 2563…Change the Climate Change ร่วมกับพันธมิตร 50 องค์กร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว 7,712 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 856,904 ต้น พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดเป็น Digital Eco Calculator Kit สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำ หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน

Continue Reading

NEXT GEN

SET ติดTop 10 ตลาดหลักทรัพย์โลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.

1-2 สิงหาคม 2563…จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10 ซึ่งตลาดหุ้นไทยติดอันดับ 9 และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Continue Reading

NEXT GEN

เช็คลิสต์ แบรนด์ที่ได้รับการประเมินความยั่งยืน ตอบโจทย์ ESG 


7 กรกฎาคม 2563… SET ตอบความจำเป็นการลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน พร้อมจับมือ 2 พันธมิตรผู้ประเมิน ESG ระดับสากล Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris ในการเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมิน

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 8)

17 มิถุนายน 2563…ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง Covid-19 ที่จะเปลี่ยนจากตัวกลางระหว่างแรงงานและนายจ้างมาเป็น “หุ้นส่วน” ในการผลิตบุคลากรร่วมกับนายจ้าง พร้อมคำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยไทยในการปรับตัวให้ผ่านพ้นกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้

Continue Reading