NEXT GEN

เช็คลิสต์ แบรนด์ที่ได้รับการประเมินความยั่งยืน ตอบโจทย์ ESG 


7 กรกฎาคม 2563… SET ตอบความจำเป็นการลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ. ใน settrade.com เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน พร้อมจับมือ 2 พันธมิตรผู้ประเมิน ESG ระดับสากล Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris ในการเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมิน

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน มิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

“นับว่ามีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนทั่วโลกรวมถึงไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการลงทุนโดยยึดหลักความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน โดยล่าสุดเผยแพร่ข้อมูล ESG Information ในเว็บไซต์ settrade.com

ESG Information รวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ได้แก่ ข้อมูลการเป็นองค์ประกอบในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ดัชนี SET THSI และรายชื่อหุ้นยั่งยืน ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CG Report) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ ยังรวมเอาข้อมูลจากพันธมิตรระดับโลก Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris ซึ่งให้บริการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Rating Agencies) ของธุรกิจทั่วโลก นำข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยมาเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนไทยติดตามข้อมูลได้โดยสะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการเปรียบเทียบมุมมองความยั่งยืนทั้งในบริบทของตลาดทุนไทยและผ่านมุมมองขององค์กรระดับสากล เพื่อผู้ลงทุนไทยมีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการเติบโตและมูลค่ากิจการในระยะยาว

เกออร์ก เคลล์ ประธานกรรมการ บริษัท อะราเบสก์ กรุ๊ป และกรรมการบริหารผู้ก่อตั้ง กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินงานตามหลัก ESG รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงความยั่งยืน บริษัทเชื่อว่าข้อมูลการประเมินความยั่งยืนในหลากหลายมิติของ Arabesque S-Ray จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย

จูเลียต แมคเครซี หัวหน้าตลาดกลุ่มประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท วิจีโอ ไอริส จำกัด กล่าวว่า การเผยแพร่ข้อมูลคะแนนด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน และเชื่อว่าจะมีส่วนในการส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคต่อไป

*หมายเหตุ…เงื่อนไขการใช้ข้อมูล “ESG Information” และข้อจำกัดความรับผิด

(ในส่วนที่ log สามารถเข้าดูได้ด้วย SET Member)

(คลิกภาพเพื่อขยาย)

ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยที่เมนู “ESG Information” ภายใต้เมนูสินค้า “หุ้น” หรือในหน้าข้อมูลหุ้นรายตัว ที่ www.settrade.com ได้แล้ววันนี้

 

เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการด้านข้อมูล การวิจัย และคำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ Big Data มาประกอบการประเมินผลการดำเนินงานและความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ทั่วโลก กว่า 7,500 บริษัท โดย Arabesque S-Ray มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี และมีสำนักงานที่ลอนดอน บอสตัน สิงคโปร์ และโตเกียว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมิน ESG 

 

เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และให้บริการด้านต่างๆ แก่นักลงทุน รวมถึงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งประเมิน ความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นด้านความยั่งยืนในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กร โดย Vigeo Eiris มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และมีสำนักงานที่ลอนดอน บรัสเซลส์ คาซาบลังก้า ฮ่องกง มิลาน นิวยอร์ก ราบัด และซานติเอโก้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมิน ESG  

 

You Might Also Like