NEXT GEN

IMET MAX บ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่ ชูจุดเด่น Mentoring

8 กรกฎาคม 2563…พัฒนานักบริหารชั้นนำรุ่นใหม่วัย 35-45 ปี ให้เก่งและดี หนุนการพัฒนา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ พร้อมร่วมส่งเสริมจิตสำนึกการสร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) และธนพล ศิริธนชัย ประธานโครงการ IMET MAX (Mentorship Academy for Excellent Leaders) ร่วมกันกล่าวถึงความจำเป็นการ “บ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่” ทั้งที่เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นนักบริหารมืออาชีพจากหลากหลายธุรกิจในวัย 35-45 ปี โดยจุดเด่นของ โครงการ IMET MAX จะพัฒนาด้วยกระบวนการ Mentoring

ธนพล (ซ้าย) และ สนั่น เปิดโครงการ IMET MAX 3

“ลักษณะของ IMET MAX ที่แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ คือ Mentor 1 คน จะดูแล Mentee 3 คน ในการเริ่มโครงการ IMET แต่ละครั้ง หลังจาก Orientation แล้ว จะเข้าสู่การสร้างความไว้วางใจเรื่องงาน เรื่องสังคมเรื่องส่วนตัวที่จะพูดคุยในสิ่งที่เป็นประเด็นของ Mentees บรรยากาศให้ห้องจะเป็นการให้ข้อคิด และชี้แนะแนวทางทั้งในด้านการทำงาน การใช้ชีวิตอย่างครบถ้วนรอบด้าน พร้อมเสริมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าเพื่อสังคม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้บริหารชั้นแนวหน้าของประเทศที่ได้รับการยอมรับนับถือของสังคมอย่างสูงจำนวน 12 คน”

สนั่นกล่าวต่อเนื่องถึงบรรยากาศในห้อง เช่นบางครั้ง ทั้ง Mentors และ Mentees จะตกลงกันว่า สิ่งที่พูดคุยในห้องวันนี้ถือเป็นความลับที่จะคุยกันในห้องนี้ เมื่อออกไปข้างนอกจะไม่คุยเรื่องในห้อง ซึ่งแต่ละคนจะมีความเคารพซึ่งกันและกัน แม้กระทั่งเรื่องราวของสุขภาพ การเรียนของลูก ๆ ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันได้

บรรยากาศของ IMET MAX 2 รุ่นที่ผ่านมา

โครงการ IMET มีจุดเด่นในการ “บ่มเพาะผู้นำรุ่นใหม่” พัฒนาด้วยกระบวนการ Mentoring มาตั้งแต่ ปี 2526 บนความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมีเงินทุนเริ่มแรกจากองค์การให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development) หรือ USAID มีผู้ร่วมก่อตั้ง คือ ฯพณฯ ดร. เชาวน์ ณ ศีลวันต์ และมีพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2536 – 2547) ชุมพล พรประภา (2554 – ปัจจุบัน) เป็นประธานมูลนิธิฯ ที่ร่วมกันพัฒนามูลนิธิฯ

ในอดีต IMET จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ซึ่ง 12 ปีที่แล้ว อาจจะเคยได้ยินโครงการ นิด้า-IMET จุฬา-IMET ธรรมศาสตร์-IMET โดย 2 สถาบันการศึกษาแรกจะเน้นกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ ชั้นกลางรวมถึงถึงเอสเอ็มอี สุดท้ายจะโฟกัสผู้ประกอบการรากหญ้า โดย Mentor ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างจังหวัด

IMET เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินการยกระดับศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการ และการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผู้นำทุกระดับทั้งในระดับสูง กลาง และล่าง ในส่วนกลางและท้องถิ่น ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำเหล่านั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นจำนวนกว่า 18,000 คนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดช่วง 37 ปีที่ผ่านมา

ส่วนโครงการ IMET MAX ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี Mentors ทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการต่างเป็นอาสาสมัคร และเสียสละพร้อมทุ่มเททำหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นตัวอย่างของบุคลากรคุณภาพของชาติในการทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง โดยมูลนิธิ IMET เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการ IMET MAX เพียงมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

ธนพล กล่าวต่อเนื่องถึง IMET MAX สามารถสะท้อนมุมมอง แนวคิด รวมทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จาก Mentors ผู้นำองค์กรผู้มากประสบการณ์ได้ ตลอดของโครงการกว่า 8 เดือน ในการพูดคุย และแลกเปลี่ยนมุมมองกัน ในสิ่งที่ Mentors ใช้จัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

“เราเชื่อว่าประสบการณ์ Mentors จะกระตุ้นให้เมนทีได้คิด และขณะเดียวกันรูปแบบของกระบวนการ Mentoring จะมุ่งเน้นในเรื่องสติปัญญาที่สมบูรณ์พร้อม Wisdom for Life and Social Values ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นการปลูกฝังแนวคิดในการทำเพื่อสังคมให้กับเมนทีได้ตระหนัก คิดถึง และเอื้อเฟื้อต่อสังคม เป็นการ Pay it forward เมื่อเขาเหล่านั้นได้รับก็จะส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับสังคม”

นับเป็นการปลูกฝังให้ผู้นำใหม่ ๆ ที่เป็นทั้ง “คนดี” และ “คนเก่ง” รับมือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว มี Relationship ที่เป็น Lifetime และรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมบัติที่สำคัญของ Mentees ประกอบด้วย

1.เป็นนักบริหารที่มีศักยภาพระดับสูงหรือมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมหรือประเทศชาติ
2.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย
3.เป็นผู้ที่มีความต้องการและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการ Mentoring

สนั่นกล่าวในท้ายที่สุดว่า ผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่อง Digital ,Technology และต้องมี Mindset ที่ทำงานอะไรก็ตามจะต้องคิดถึงสังคม โดยผู้นำรุ่นใหม่ที่ต้องการจะมี 4 ด้านคือ พูดดี คิดดี ทำดี ดูดีในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

กำหนดเปิดรุ่น 3 พร้อมรับ Mentee ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563 นี้ ประกาศผลคัดเลือก 20 สิงหาคม ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย www.imet.or.th หรืออีเมล์ imetmax3@gmail.com

 

You Might Also Like