Browsing Tag

รัฐพล สุคันธี

CSR

บ้านปู แท็กทีมมหิดล ย้ำแนวคิด ESG ผ่านค่าย “เพาเวอร์กรีน” ครั้งที่ 18 นำเยาวชนไทย สำรวจปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

24 พฤศจิกายน 2566…บ้านปู ตอกย้ำแนวคิดการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG จัดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Power Green Camp อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ภายใต้ธีม “Waste Warriors ภารกิจพิทักษ์โลก: Green Cloud – Green Tech – Green Influencer” พาเยาวชนสำรวจปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ซึ่งถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ

Continue Reading

CSR

12 ปี 130 SE จากเวที “บ้านปู” สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ 2.5 ล้านคน

23 พฤศจิกายน 2566…ล่าสุด เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ขยายตลาด เปิดบูธแนะนำสินค้าและบริการ ณ ใจกลางสยามสแควร์

Continue Reading

ACTIVITIES

YO! เสียงจากเด็กค่าย “เพาเวอร์กรีน” หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

25 มิถุนายน 2566…พัด-ณภัทร ปรุงศรีปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในความภูมิใจจากค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” (Power Green Camp) รุ่นที่ 17

Continue Reading

CSR

บ้านปู Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 11

16 ธันวาคม 2565…สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภคตัวจริง หวังเป็นเวทีช่วยต่อยอดพลังความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem)

Continue Reading

CSR

บ้านปู จัดค่ายเพาเวอร์กรีน ครั้งที่ 17 สอดรับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ธีม Climate Change, We Must Change – เริ่มเพื่อโลก” ชวน 50 เยาวชนลงพื้นที่ เรียนรู้ปัญหา และหาทางออกด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์

9 ธันวาคม 2565… กว่า 17 ปีที่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สานต่อค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ‘เพาเวอร์กรีน’ เพื่อเสริมพลังความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน กว่า 1,000 คน ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นของบ้านปูที่ต้องการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักการ ESG ที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอดการดำเนินธุรกิจกว่าเกือบ 40 ปี

Continue Reading

CSR

บ้านปูเผย 7 ทีม SE รุ่นใหม่ผ่านเข้ารอบ รับทุนหนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท

24 พฤษภาคม 2565…ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพและให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อันสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์

Continue Reading

CSR

บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE ปีที่ 11 ขยายผล พร้อมพบกับนักลงทุน หรือผู้สนับสนุน

19 เมษายน 2565… ภายใต้“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” ในปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการฯ เพิ่มระดับความเข้มข้นของโครงการด้วย กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration Program)

Continue Reading

ACTIVITIES

บ้านปู ร่วมปลูกฝังเรียนรู้ต่อต้านคอร์รัปชันผ่านบอร์ดเกม The Trust

9 ธันวาคม 2564…วิธีการเล่นเกม The Trust สามารถเล่นได้ 3-6 คน ใช้เวลา 15-45 นาที ผู้เล่นจะได้เรียนรู้วิธีการประมูลงานของภาครัฐและการตรวจสอบผู้กระทำผิดให้ได้รับบทลงโทษเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงต่อไป

Continue Reading