CSR

บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE ปีที่ 11 ขยายผล พร้อมพบกับนักลงทุน หรือผู้สนับสนุน

19 เมษายน 2565… ภายใต้“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” ในปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการฯ เพิ่มระดับความเข้มข้นของโครงการด้วย กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration Program)

รัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง 10 ปีที่ผ่านมาของโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม มุ่งมั่นบ่มเพาะกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างเครือข่าย SE ในประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่ง แต่ยังคงมองเห็นปัญหาของกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่อยู่ในระยะเริ่มสร้างรายได้หรืออยู่ระหว่างการสะสมทุน ด้วยองค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการเคยมีในช่วงเริ่มต้นธุรกิจนั้นเริ่มมีขีดจำกัดต่อการดำเนินงานในระยะขยายการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นที่มาของการริเริ่มกระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล หรือ Acceleration program

“นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในปีนี้ภายใต้ความร่วมมือกับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด Maximize the Impact – ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE ที่ขยายขอบเขตการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนกิจการ SE ในระยะขยายผล ให้ความช่วยเหลือที่จำเพาะและเหมาะสมกับตัวกิจการกลุ่มนี้มากขึ้นในเชิงเทคนิคและเสริมประสบการณ์ พร้อมสร้างโอกาสในการพบเจอกับองค์กรหรือกลุ่มนักลงทุนที่จะสนับสนุนกิจการเหล่านี้ต่อไป เพราะเราเชื่อในศักยภาพของกิจการเหล่านี้ว่าเมื่อสามารถสร้างการเติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าระดับหนึ่งแล้ว พวกเขายังมีความพร้อมในการขยายธุรกิจเพื่อเติบโตและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมต่อได้อีก”


“โครงการฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครและสัมภาษณ์ขั้นต้น 10 กิจการ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหา 6 กิจการ ที่จะได้รับโอกาสทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนาข้อมูลของกิจการ หรือ Business profile เพื่อความพร้อมสำหรับการระดมทุน รวมถึงรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรตามความเหมาะสมกับกิจการนั้น ๆ จากนั้นโครงการจะจัดให้แต่ละกิจการได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนหรือผู้สนับสนุนที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหรือประเด็นของแต่ละกิจการ เพื่อให้เกิดโอกาสของความร่วมมือในการสนับสนุนต่อไปในอนาคต” รัฐพล กล่าวในท้ายที่สุด

นับเป็น CSR ของบ้านปูที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง (และปัจจุบันโครงการนี้ถูกจัดไว้ในตัว Social ตามแนวทาง ESG )โดยผู้ประกอบการ SE หลายแบรนด์ดังขณะนี้ ก็แจ้งเกิดจากเวทีนี้เมื่อ 10-11 ปีที่แล้ว ก่อนจะไปต่อยอดบนเวทีสตาร์ทอัพต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://drive.google.com/drive/folders/1jKPTmW0RqqsjtQNDCUiyD3Yc1nETm-qO?usp=sharing

You Might Also Like