Browsing Tag

ChangeFusion

CSR

12 ปี 130 SE จากเวที “บ้านปู” สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ 2.5 ล้านคน

23 พฤศจิกายน 2566…ล่าสุด เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ขยายตลาด เปิดบูธแนะนำสินค้าและบริการ ณ ใจกลางสยามสแควร์

Continue Reading

CSR

บ้านปูเผย 7 ทีม SE รุ่นใหม่ผ่านเข้ารอบ รับทุนหนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท

24 พฤษภาคม 2565…ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพและให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อันสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์

Continue Reading

CSR

บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE ปีที่ 11 ขยายผล พร้อมพบกับนักลงทุน หรือผู้สนับสนุน

19 เมษายน 2565… ภายใต้“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” ในปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการฯ เพิ่มระดับความเข้มข้นของโครงการด้วย กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration Program)

Continue Reading