Browsing Tag

Banpu Champions for Change

CSR

12 ปี 130 SE จากเวที “บ้านปู” สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ 2.5 ล้านคน

23 พฤศจิกายน 2566…ล่าสุด เปิดโอกาสให้กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ขยายตลาด เปิดบูธแนะนำสินค้าและบริการ ณ ใจกลางสยามสแควร์

Continue Reading

CSR

บ้านปูเผย 7 ทีม SE รุ่นใหม่ผ่านเข้ารอบ รับทุนหนุนเบื้องต้นรวม 560,000 บาท

24 พฤษภาคม 2565…ทั้ง 7 ทีมที่ผ่านเข้ารอบล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาวิชาชีพและให้ความสนใจต่อการใช้แผนธุรกิจที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ อันสะท้อนออกมาจากการนำเสนอประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีเอกลักษณ์

Continue Reading

CSR

บ้านปูเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SE ปีที่ 11 ขยายผล พร้อมพบกับนักลงทุน หรือผู้สนับสนุน

19 เมษายน 2565… ภายใต้“โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C” ในปีที่ 11 ของการดำเนินโครงการฯ เพิ่มระดับความเข้มข้นของโครงการด้วย กระบวนการพัฒนาความพร้อมของกิจการในระยะขยายผล (Acceleration Program)

Continue Reading

NEXT GEN

10 SE หน้าใหม่ รับตลาดออฟไลน์-ออนไลน์


13 มิถุนายน 2562…ปีที่ 9 ของ Banpu Champions for Change ตอบรับเทรนด์ใหม่ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงกิจการเพื่อสังคมของพวกเขาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมที่หลากหลาย

Continue Reading