CSR

บ้านปู Impact Day ขยายโอกาส สร้างตลาดให้กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 11

16 ธันวาคม 2565…สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมได้พบกับผู้บริโภคตัวจริง หวังเป็นเวทีช่วยต่อยอดพลังความคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ สู่เป้าหมายในการสร้างระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม (SE Ecosystem)

รัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 11 ปี ที่บ้านปูและ ChangeFusion จัดโครงการ BC4C บริษัทได้สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้พัฒนากิจการเพื่อสังคมรวมแล้วกว่า 100 กิจการ ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Mentor Matching จากผู้มีประสบการณ์ที่มาช่วยเสริมความรู้ด้านการพัฒนาแผนธุรกิจและโมเดลการแก้ไขปัญหาสังคมให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“ในทุกกิจกรรมเราได้สอดแทรกแนวทาง ESG หรือ Environment, Social, Governance ให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้เพิ่มกิจกรรม Acceleration Program สำหรับส่งเสริม SE ที่โตอยู่แล้วให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและเป็นสิ่งที่ SE ในประเทศเรายังต้องการการสนับสนุน การจัดงาน Impact Day ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบผู้บริโภคตัวจริง เป็นจุดรวมคนในวงการ SE และเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างระบบนิเวศ SE ไทยให้เติบโตขึ้น”

ทั้งนี้ ภายในงานได้ประกาศผลกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 กิจการ ภายใต้โครงการ BC4C รุ่นที่ 11 ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจากบ้านปูเพื่อไปต่อยอดธุรกิจทีมละ 250,000 บาท ดังนี้

1.Green Diamond Phetchabun กิจการที่ช่วยเชื่อมโยงตลาดและพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร ด้วยกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความมั่นคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

2.The Next Forest ผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ดำเนินการ รวมถึงวัดผลการปลูกและฟื้นฟูป่าด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่มุ่งฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีทุนสำหรับการดูแลพื้นที่ป่าได้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งออกแบบและวางแผนเพื่อให้เจ้าของพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับประโยชน์จากพื้นที่ป่าฟื้นฟูในอนาคต

3.Swoop Buddy แพลตฟอร์มร้านค้าเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ที่มีระบบการแนะนำสินค้าที่เฉพาะเจาะจงให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าที่ถูกผลิตแล้วให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานที่สุด สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเสื้อผ้าและขยะจำนวนมหาศาลที่เป็นเสื้อผ้าเก่าถูกทิ้ง

สุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่าเสริมถึงโครงการ BC4C เห็นว่าการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศ SE ที่แข็งแกร่งนั้นมีส่วนสำคัญและเอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม

“สิ่งที่เราอยากขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจคือ การดึง SE เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อเป็นอีกแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเติบโตขึ้น และช่วยปรับระบบนิเวศของ SE ในภาพรวมได้ นอกจากนี้ โครงการ BC4C ยังเดินหน้าพัฒนา SE.school หรือ Social Enterprise School ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมในหลากหลายด้าน อาทิ การเตรียมตัวในการประกอบการกิจการเพื่อสังคม การบริหารจัดการ การเงิน การวัดผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมต่อไป”

ภายในงาน 2022 Impact Day ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจำนวนมาก ทั้งการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “Maximize the Impact ผนึกเครือข่าย ขยายพลัง SE” การแสดงและแฟชั่นโชว์พิเศษจาก SE ในคอนเซ็ปต์ “UNIVERSAL FASHION – The Impact of Unlimited Possibilities” ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านเสื้อผ้าที่ไม่ตั้งกฎเกณฑ์ของผู้สวมใส่ รวมถึงสะท้อนความหลากหลายผ่านตัวนายแบบและนางแบบ เพื่อบอกเล่าถึงความงดงามของมนุษย์ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนมุมมองทางกิจการเพื่อสังคมกับ “ศานนท์ หวังสร้างบุญ” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หนึ่งในนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมและผู้ประกอบการ SE ในหัวข้อ “โอกาสการขยายผลกิจการเพื่อสังคมสู่ระดับเมือง ต่อยอด SE ไทยให้แข็งแกร่ง” รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกสนับสนุนสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมกว่า 20 ร้านค้า ใน “Maximize the Market” ตลาดสินค้าและบริการคุณภาพที่ผนึกเครือข่ายจากเหล่าผู้ประกอบการเพื่อสังคม

 

You Might Also Like