Browsing Tag

ชุมชน

NEXT GEN

ในประเด็น ESG มี 3 สิ่งที่ธปท.อยากเห็น และสมาคมธนาคารไทยมีรายละเอียดพร้อมใช้งาน 6 เรื่อง

30 สิงหาคม 2565…ให้ ESG อยู่ในทุกการตัดสินใจดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ มี Product,Service สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม และบริหารความเสี่ยงทั้งสังคมสิ่งแวดล้อมได้ทันสถานการณ์  โดยสมาชิกฯและสมาคมธนาคารไทยประกาศเจตนารมณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของสมาคมธนาคารไทย

Continue Reading

ALTERNATIVE

โครงการวิจัยดีเด่นแก้จน-เสริมภูมิสู้วิกฤตเศรษฐกิจฐานราก

29 สิงหาคม 2565…บพท.ประกาศ 10 งานวิจัยดีเด่น เป็นข้อยืนยันสรรพคุณวิชาความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหายากจนได้กว่า 9 หมื่นคน และพลิกฟื้นผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก จากพิษโควิด-19 ได้กว่า 583 ราย รวมสร้างนวัตกรรม ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรได้ถึง 25 รายการ

Continue Reading

NEXT GEN

KLOUD by KBank เปิดพื้นที่ “กรีน” ใจกลางสยามสแควร์ ร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5 สิงหาคม 2565…ด้วยความเชื่อของการเป็น “หลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน” ที่ผ่านมาเราจึงเห็นว่าในทุกกระบวนการทำงานของ KBank มี Purpose ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Continue Reading

CSR

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี @นนทบุรี ขยายพื้นที่แห่ง “โอกาส” ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างยั่งยืน”

26-27 มีนาคม 2565…ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เดินหน้าสานต่อโครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี (fai-fah by ttb) กิจกรรมสังคมที่มีความโดดเด่นตลอด 13 ปีที่ผ่านมา โดยมอบโอกาสและปลูกฝังเยาวชนในชุมชนอายุระหว่าง 12 – 17 ปี ให้ได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเอง รวมทั้งสังคม และผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Continue Reading

ACTIVITIES

fai-fah art fest 2021 The Virtual ทุก ๆ ยอด View มีค่าเท่ากับเงิน 1 บาท

21 พฤศจิกายน 2564…ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี  เปิดกิจกรรม นิทรรศการผลงานศิลปะและการแสดง fai-fah art fest 2021 ชม ช้อป แชร์ The Virtual ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2564 #faifahartfest2021

Continue Reading

NEXT GEN

SET Care the Wild “ปลูกป้อง” ด้วย Collaboration Platform รวมพลังภาคธุรกิจ – ประชาชน ที่มีเป้าหมายการปลูกป่ายั่งยืน

16-17 ตุลาคม 2564…ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆ ทั้ง ปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงผลกระทบที่กำลังจะตามมาหลังจากนี้ เพราะนักวิชาการฟันธงแล้วว่า เราจะเห็นสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และแนวโน้มเชิงลบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงศตวรรษหน้า

Continue Reading

CSR

นิสสัน หนุนนักศึกษานำ Upcycling Solution สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน

9 ธันวาคม 2562…นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย สานต่อโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ 2562 เพื่อส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วประเทศไทย จัดการกับปัญหาวัสดุ ของเหลือใช้ ในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม Upcycling Solution เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

อะไรบ้างที่เกิดใหม่? เป็นนวัตกรรมช่วยสังคม&สิ่งแวดล้อม

30-31 ธันวาคม 2561…ปี 2561 เราได้เห็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในไทยครั้งแรก เพื่อให้สังคม สิ่งแวดล้อม มีวิถีที่ดีขึ้น ซึ่งหลายแบรนด์ตอบโจทย์ โดย SDPerspectives.com ขอยกตัวอย่างบางส่วนดังนี้

Continue Reading