NEXT GEN

KLOUD by KBank เปิดพื้นที่ “กรีน” ใจกลางสยามสแควร์ ร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5 สิงหาคม 2565…ด้วยความเชื่อของการเป็น “หลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน” ที่ผ่านมาเราจึงเห็นว่าในทุกกระบวนการทำงานของ KBank มี Purpose ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารกสิกรไทย ปรับปรุงสาขาสยามสแควร์ให้เป็นต้นแบบของสาขาในยุค 5.0 ภายใต้แนวคิด “ธนาคารแห่งความยั่งยืน” เน้นการออกแบบที่สอดรับกับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ผสานเทคโนโลยีเข้ากับรูปแบบ และโครงสร้างสาขา รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์สำหรับโลกยุคใหม่ โดยได้รับความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประกวดการออกแบบอาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ซึ่งผู้ชนะการประกวดส่งผลงานด้วยแนวคิดการปรับปรุงอาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ให้เป็น Landmark ของย่านสยามสแควร์ รวมถึงเป็นต้นแบบอาคารเพื่อความยั่งยืน ที่มีความสมดุลในทุกมิติ และถูกนำมาต่อยอดด้วยการจับมือกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำที่มีแนวคิดและความเชื่อเรื่องความยั่งยืนในแบบเดียวกัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาอาคารธนาคารกสิกรไทยโฉมใหม่ ภายใต้ชื่อ “KLOUD by KBank”

ขัตติยา อินทรวิชัย (ที่ 3 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทยพร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ (ที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมชัย เลิศสุทธิวงค์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน วชิระชัย คูนำวัฒนา (ซ้าย) Head of Service Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และ เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ขวา) ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

“ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารกสิกรไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสมดุลพร้อมกับกลยุทธ์การเดินหน้าด้านการลงทุนในเทคโนโลยีต่าง ๆ และการผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อยกระดับองค์กร สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ การเปิดตัวตึก KLOUD by KBank ใจกลางสยามสแควร์ ด้วยแนวคิด create YOURNiVERSE พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต ในครั้งนี้เราต้องการให้เป็นพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์ โดยธนาคารกสิกรไทย พร้อมผลักดันทุกไอเดียให้เป็นไปได้ เพื่อปลดปล่อยความสนุกให้คนรุ่นใหม่มาโชว์พลังบวกกันได้เต็มที่ บนความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกอนาคตที่ดีกว่า”

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เผยถึงแนวคิดในการปรับสาขาเป็น “KLOUD by KBank”

“KLOUD by KBank” จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางสยามสแควร์ ซึ่งเปิดให้บริการแก่ลูกค้าธนาคาร รวมถึงบุคคลทั่วไป ด้วยฟังก์ชันการใช้งานและการจัดการอาคารที่บูรณาการทุกมิติของความยั่งยืน 3 ด้าน คือ

KLOUD by KBank พร้อมให้บริการฟรีสำหรับคนทุกคน

มิติสังคม KLOUDจะถูกเปิดให้เป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคน ด้วยการให้บริการ Co-Working Space พร้อมด้วยอุปกรณ์รองรับการประชุมออนไลน์ ลูกค้า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ประชุม ทำงาน นอกจากนี้จอทีวีหน้าอาคาร แบบอินเทอร์แอคทีฟวอลล์ และสมาร์ทมีเดียในอาคาร สามารถเป็นพื้นที่ส่งมอบสาระความรู้ต่อสาธารณะ ทั้งความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ (Cyber Literacy) การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า (Green Awareness)

มิติเศรษฐกิจ พื้นที่ของ KLOUD จะรองรับการจัดกิจกรรมเพื่อคุณค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศน์ เนื่องจาก KLOUD มีบทบาทในการส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งการเป็นที่ตั้งสาขาสยามสแควร์ ซึ่งเปิดให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร บริเวณชั้น 1 การจัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 3-4 ให้เป็นรูปแบบหอประชุม/ลานกิจกรรม รองรับการจัดงานของธนาคารที่สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะ กิจกรรมขององค์กรพันธมิตร รวมถึงกิจกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยในสยามสแควร์ เช่น การจัดแคมเปญ สำหรับการโปรโมทสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร “KLOUD Top Picks” โดยที่ธนาคารได้สนับสนุน platform ให้กับกลุ่มร้านค้าเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มิติสิ่งแวดล้อม KLOUD ถือเป็นต้นแบบอาคารสีเขียวใจกลางสยามสแควร์ ด้วยการออกแบบและก่อสร้างโดยให้ความสำคัญกับการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จะทำให้ KLOUD เป็นอาคารแรกในสยามสแควร์ที่ผ่านมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED และมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี Fitwel รับรองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คุณภาพอากาศที่ดี KLOUD พร้อมเป็นต้นแบบอาคารสีเขียวที่มีองค์ความรู้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นใหม่ บุคคลทั่วไป และภาคธุรกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดพฤติกรรมรักสิ่งแวดล้อมให้ขยายวงกว้างมากขึ้น

นอกจากนี้ “KLOUD by KBank” ยังมีกระบวนจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการรีไซเคิลครบวงจร สู่การเป็น Zero Waste to Landfill ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Commitment สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศไทย โดยธนาคารมีการดำเนินการเพื่อรองรับเป้าหมายดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน

ขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า “KLOUD by KBank” จะเป็นพื้นที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการฟรีคือ

เช็คพื้นที่ทำงานเดี่ยว ประชุม แลกเปลี่ยนมุมมอง คนทั่วไปลงทะเบียนเข้ามาใช้ได้ตามเวลาที่เลือกไว้

1.FREE ACCESS FOR CO-WORKING SPACE โดยเพิ่มเพื่อน Line: @KLOUDbyKBank และยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS และใช้ QR Code เพื่อสแกนเข้าตึก ใช้ลิฟท์ จองที่นั่งและห้องประชุม เช็คที่ว่าง จองล่วงหน้าได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

2.FREE BOOKING SPACE สามารถจองโต๊ะทำงาน ในรูปแบบนั่งเดี่ยว นั่งกลุ่ม หรือมากับเพื่อนกับห้องประชุมในรูปแบบส่วนตัว คลาสเรียน หรือจะจัดอีเวนต์ นั่งบนอัฒจันทร์ (Amphitheatre) รองรับได้ทุกความต้องการที่หลากหลาย

3.FREE WIFI BY AIS 5G และ IoT TECHNOLOGY ท่องโลกออนไลน์ได้ไม่สะดุด กับอาคารที่ควบคุมและจัดการพื้นที่ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด

“อีกพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับชุมชนร้านค้าขนาดเล็กทุกรูปแบบในสยามสแควร์ จะอยู่ที่จอ3D ด้านนอกอาคารใจกลางสยามสแควร์ ที่ธนาคารดูแลจอประหยัดพลังงาน พื้นที่ดังกล่าวจะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านค้า ที่อาจจะไม่มีกำลังในการซื้อสื่อโฆษณาในสยามสแควร์ ได้มีพื้นที่ในการโชว์สินค้าและบริการของตัวเอง เพื่อสร้างการเป็นที่รู้จัก เพิ่มโอกาสในการขายได้มากยิ่งขึ้น สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงตึก KLOUD by KBank

“เราได้แนวคิดในการออกแบบโดยนิสิตจุฬาฯ ในการจัดประกวดการออกแบบอาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ด้วยแนวคิดการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารสัญลักษณ์ใหม่ หรือ Landmark ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และได้เดินหน้าพัฒนาต่อยอดการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในพื้นที่สูงสุด”

โครงการ KLOUD by KBank ที่จะกำหนดมาตรฐานการวัดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความสำเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ แนวทาง และนโยบายใหม่ ๆ ของโลก ซึ่งได้มารวมอยู่ในอาคารแห่งนี้

“ ที่นี่สามารถจะไปเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ และเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมคาร์บอนต่ำรูปแบบใหม่ ตัวแทนของความยั่งยืนต่อไป”

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าว

การจัดการพลังงานจากโซล่าร์รูฟ จัดการขยะให้กลายเป็น Resource ภายในอาคาร ส่วนข้างตึกมีจุดรับคืนขวด PET สะสมแต้มแลกของใช้จากการรีไซเคิล

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC กล่าวถึงการร่วมงานครั้งนี้ GC ได้สนับสนุนนวัตกรรมระบบการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร หรือ YOUเทิร์น Platform ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระบบการคัดแยกขยะที่ต้นทางเพราะขยะจะต้องไปสู่ที่ชอบที่ชอบ

“ ขยะพลาสติก ส่งที่ตู้ YOUเทิร์น ก็จะสามารถแปรรูปพลาสติกใช้แล้วเป็น Upcycling Wall Decoration ตกแต่งผนังภายในอาคาร และยังมีตู้แลกของรางวัลที่เป็นสินค้า Upcycling by GC อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน YOUเทิร์น รวมถึงรายงานผลการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อให้ ตึก KLOUD by KBank สามารถบรรลุเป้าหมาย Zero waste to landfill และเป็นต้นแบบอาคารยั่งยืนเพื่อขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ได้ต่อไป”

วชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เล่าถึงการนำนวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาสนับสนุน KLOUD by KBank

“เรานำ SCG HVAC Air Scrubber ระบบที่ช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 20% พร้อมบำบัดมลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ติดตั้งระบบ SCG Bi-ion ที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ถึง 99% เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในอากาศที่สะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น มีการทดสอบคุณภาพอากาศ ทั้งในส่วนของ VOC Contaminant และ Inorganic Contaminant เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันคุณภาพอากาศที่ได้จากการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐาน อาคารเขียว LEED”

พื้นที่จัดนิทรรศการบริเวณบอร์ด รวมถึงมีห้องสำหรับการรวมกลุ่มได้หลายคน ให้สามารถเข้ามาใช้งานได้

สิ่งที่ขาดไม่ได้ภายในพื้นที่แห่งนี้คือ เครือข่ายอัจฉริยะ AIS 5G และ AIS Super Broadband พร้อม WI-FI ทั้งอาคาร สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

“ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล เอไอเอสจึงยินดีที่จะร่วมกับ KBank ผลักดันแนวคิดในการพัฒนาชุมชนและสังคมกรีนอย่างยั่งยืน โดยเราได้วาง Digital Infrastructure ที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ใช้พื้นที่นี้สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมไปถึงทำให้สามารถบริหารจัดการอาคาร จากเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ IoT พร้อมก้าวสู่ Digital Intelligent Space ได้ตามเป้าหมาย”  

ขัตติยา คาดหวังให้ KLOUD by KBank มีส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างสังคมชุมชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจ ESG (Environment, Social, Governance) มากขึ้นได้ในอนาคต

“กสิกรไทยทำเซอร์เวย์คนรุ่นใหม่พร้อมจ่ายมากขึ้นหากบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแลชุมชน ที่ KLOUD แห่งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งเราหวังว่าที่นี่จะเป็นจุดหนึ่งในเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้ ESG เกิดขึ้นด้วย เรามองว่าการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่ง การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่ง ตอนนี้ ES มาแล้ว ที่นี่จะเป็นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากก็ตามสามารถมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นได้”

ขัตติยากล่าวในท้ายที่สุดว่า ESG ,Sustainability ไม่ใช่ CSR ดังนั้นจึงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ ผู้บริหารคิดกลยุทธ์ต้องคิดเชิง Sustainabilityเข้าไปในทุกส่วน หากถามว่ากสิกรไทยได้อะไรจากตรงนี้ เพราะทุกคนเข้ามาใช้ฟรี สิ่งที่ธนาคารได้คือ การดูแลชุมชน ได้บริการทางการเงินทุกกลุ่ม ซึ่งกลุ่มลูกค้า Wisdom ของธนาคารก็อยู่ที่นี่

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ยังคงทำหน้าที่ธนาคารเช่นเดิม

 “การรวมกันอยู่ใน Ecosystem สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ จะต้องทำร่วมกัน เราหวังว่าที่นี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนมองเห็นแล้วสามารถนำไปดำเนินการต่อได้”

 

You Might Also Like