NEXT GEN

Creatives for Climate เปิดตัว ‘Greenwash Watch’ เครื่องมือพลิกโฉมทักษะการสื่อสาร

6-7 สิงหาคม 2565…หลักสูตรดังกล่าวเปิดตัวที่ Cannes Lions ตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในที่ทํางาน ทั้งนี้ 40% ของนักการตลาดระบุว่า ขาดคุณสมบัติทางการตลาดด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง แม้ 76% ของผู้ตอบแบบสอบถามจะบอกว่ามีส่วนร่วมในโครงการความยั่งยืนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

Creatives for Climate เครือข่ายระดับโลกที่ติดอาวุธให้ผู้สื่อสารด้วยทักษะทรัพยากร และพลังส่วนรวมในการดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ  กําลังกลายเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรระดับโลกซึ่งเปิดตัวหลักสูตรลักษณะนี้เป็นแห่งแรก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับทุน 100,000 ยูโรจาก มูลนิธิ KR หนึ่งในผู้บริจาคชั้นนําของโลกที่เน้นจัดการปัญหาที่แท้จริงของการเรื่องภาวะโลกรวน ขณะนี้เครือข่ายกําลังขยายความพยายามขับเคลื่อนการดําเนินการด้านสภาพภูมิอากาศภายในวงการครีเอทีฟ

ที่มา…คลิกภาพ

แรงบันดาลใจซึ่งนำประเด็นนี้มาสู่อุตสาหกรรมโฆษณาเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2019 Creatives for Climate จัดการประชุมสุดยอด นำโดย Lucy von Sturmer นักเคลื่อนไหว ผู้ก่อตั้ง The Humblebrag ที่ปรึกษาผลกระทบด้านสภาพอากาศ เครือข่ายเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมในการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในที่ทํางาน

กว่า 2 ปีของการจัดระเบียบภายใน ปัจจุบัน Creatives for Climate ได้กลายเป็นองค์กรระดับโลกที่รวบรวมชุมชนที่แข็งแกร่งกว่า 3000 แห่ง ซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดหา “พื้นที่ปลอดภัย” ของการแบ่งปันความรู้การเรียนรู้ร่วมกัน และทักษะใหม่ เพื่อให้กลายเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โปรแกรมฝึกอบรมครั้งแรกที่ใช้ชื่อ “Greenwash Watch: วิธีออกแบบกลยุทธ์ความยั่งยืน เพื่อส่งมอบโครงการที่มีผลกระทบเชิงบวก” เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ 12 เดือน หลักสูตรนี้ได้เริ่มในวันที่ 1 สิงหาคม

ที่มา…คลิกภาพ

1 ในเครื่องมือใหม่ ๆ มากมายที่หลักสูตร Greenwash Watch จะนำมาใช้ เพื่อช่วยให้ครีเอทีฟมืออาชีพสามารถสร้างกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และผลักดันการทำเรื่องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานซึ่งออกแบบโดย Gill Willson ศาสตราจารย์ด้านการตลาดด้านความยั่งยืน และสามารถทำแบบไลฟ์ อันเป็นผลงานของ Evva Semenowicz นักพัฒนาระบบ หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 7 หัวเรื่อง เช่น “การนำเสนอ Business Case ให้แก่ CMO” ไปจนถึง “การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลยุทธ์ความยั่งยืน”

แต่ละหัวเรื่องจะได้เห็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา อุตสาหกรรม และนักเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าให้ความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมด้วยเครื่องมือที่จําเป็นในการสร้างแคมเปญที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอนาคตโลกของเรา วิทยากรรับเชิญได้แก่ ซามูเอล กอสชาลค์ จาก Greenpeace อเล็กซ์ เวลเลอร์ จาก Patagonia และ คริสเตียน สมิธ จาก Zalando

“คนจำนวนไม่น้อยในอุตสาหกรรมโฆษณาไม่มีทักษะสื่อสารเรื่องความยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ หรือมีแต่ไม่เท่ากัน ทั้งประเด็นการรับรู้และผลักดันประเด็นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ หรือคําจํากัดความที่ยอมรับกันในวงกว้างของคําศัพท์เช่น ความยั่งยืน ดี หรือ ผลกระทบ นั่นเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่แบบเข้มข้น Greenwash Watch จึงเชิญนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว นักยุทธศาสตร์ด้านแบรนด์ และความรู้ด้านความยั่งยืน มาแบ่งปันความรู้ และท้าทายแบรนด์ต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง”  von Sturmer กล่าว

ที่มา คลิกภาพ

การผสมผสานระหว่างการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว และการดําเนินการร่วมกัน Creatives for Climate ไม่เพียงแต่ปลดปล่อยศักยภาพของความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นจินตนาการของผู้คน กระตุ้นการร่วมผลิตโซลูชันแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่ยังนําเสนอมุมมองสําคัญ เพื่อระบุจุดบอดของการแก้ปัญหาสภาพอากาศให้เห็นเด่นชัดด้วย

ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นรากฐานใหม่ Creatives for Climate จะใช้เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิ KR เพื่อเปิดตัวโครงการและแคมเปญใหม่ๆ หลายโครงการในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผู้จัดงานกล่าวว่าพวกเขาตั้งเป้าที่จะส่งเสริมให้ครีเอทีฟสร้างงานโฆษณาที่สร้างความแตกต่างได้มากขึ้น ทําให้แต่ละชิ้นงานมีพลังขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น

ที่มา

 

You Might Also Like