NEXT GEN

MINECRAFT สอนนักเล่นเกมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาวะโลกรวน พลังงานและน้ํา

15 สิงหาคม 2565…การหาวิธีที่จะอธิบายโดยใช้สถิติ และทําให้การแก้ปัญหาภาวะโลกรวนเป็นเรื่องที่ทุกคนควรมีส่วนร่วม เข้าใจได้ และลงมือทำได้จริง เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สนับสนุนที่ต้องการสร้างแรงผลักดันสําหรับการทํางานของพวกเขา บริษัทด้านการศึกษาดิจิทัล Skewb Climate และ Minecraft ได้ร่วมมือกันสร้างโลกของเกมรูปแบบใหม่ ที่เน้นแก้ปัญหาภาวะโลกรวน

โมดูลการศึกษาถูกสร้างขึ้นในลักษณะการผจญภัย โดยผู้เล่นจะแก้ปัญหาความท้าทายและติดตามผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ของการตัดสินใจของพวกเขา บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมสําหรับครูที่ต้องการใช้โมดูลเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร รวมถึงแล็ปท็อปสําหรับชุมชนที่ตามปกติอาจไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว

เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนมอนอกไซด์ในเกม จะทำเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยการเยี่ยมชมห้องแล็บ สอนนักเล่นเกมเกี่ยวกับตัวก๊าซและความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธีแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตราย การสํารวจแอนตาร์กติกช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์น้ําแข็งเพื่อดูว่ากิจกรรมของอุตสาหกรรมต่างๆ เปลี่ยนแปลงสุขภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างไร รวมถึงขอให้ผู้เล่นสร้างสรรค์สร้างทางเลือกพลังงานสีเขียวใหม่ ๆ

ที่มา คลิกที่ภาพ
โมดูล: คาร์บอนมอนอกไซด์
เรียนรู้เกี่ยวกับคาร์บอนมอนอกไซด์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ปลอดภัยใน “Minecraft”!
นักเรียนค้นพบวิธีการผลิต CO เหตุใดจึงเป็นอันตรายและระบุสัญญาณของการรั่วไหลของ CO
พวกเขาสำรวจห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ที่ตั้งแคมป์ในป่า และแก้ปัญหา CO ต่างๆ ร่วมกัน!

Skewb Climate ซึ่งได้ทํางานร่วมกับบริษัทสาธารณูปโภคอยู่แล้ว มีแผนที่จะขยายเนื้อหาโดยร่วมมือกับธุรกิจก่อสร้างและอุตสาหกรรมและองค์กรอื่นๆ

ทั้งนี้ Skewb Climate ทำโปรเจ็คท์นี้ โดยใช้ Minecraft เพื่อศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดย Minecraft เป็นแอปเกมแบบต้องซื้อที่มียอดดาวน์โหลดมากเป็นอันดับต้นๆใน Google Play มีคนประมาณ 15 ล้านคนเล่นทุกวัน แอปฯ โดดเด่นด้วยโลกสัตว์น้ํา ที่มีสัตว์นานาชนิด สภาพแวดล้อม ซากเรืออับปาง รวมถึงชีวนิเวศที่มีรายละเอียดมากมาย

ที่มา คลิกที่ภาพ

โลกของ Minecraft เปิดโอกาสให้ผู้เล่นชื่นชมความงามตามธรรมชาติมากมาย ได้เรียนรู้ มีความร่วมมืออื่นๆที่น่าสนใจ เช่นการฟื้นฟูป่าชายเลนกับ The Nature Conservancy และการจัดการน้ําท่วมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหราชอาณาจักรนําข้อมูลโดยละเอียด และเป็นข้อมูลแบบอัพเดทเข้าสู่เกมที่เน้นความเร่งด่วนในการลงมือทันทในโลกแห่งความเป็นจริง

ก่อนหน้านี้ Springwise เคยนําเสนอโครงการนี้กับ Minecraft มาแล้ว 2-3 ครั้ง โดยเกมดังกล่าวมีพื้นที่สําหรับการโต้ตอบของผู้สนใจ รวมถึงสอนผู้เล่นถึงวิธีการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้จริง

การนําบทเรียนในโลกแห่งความเป็นจริงมาสู่เกมดิจิทัล ทําให้เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

ที่มา

 

You Might Also Like