NEXT GEN

ที่อยู่อาศัยทางชีวภาพราคาไม่แพง ใช้วัสดุที่ยั่งยืน !

26 พฤศจิกายน 2563…โครงการความร่วมมือได้สร้างแคตตาล็อกของการออกแบบอาคาร เพื่อให้การก่อสร้างอาคารไม้ที่สูงขึ้น ถูกกว่าเดิม เร็วขึ้น และง่ายขึ้น

จุดที่น่าสนใจ เริ่มต้นในปี 2021 รหัสก่อสร้างใหม่ของสหรัฐอเมริกา ถูกขนานนามว่า Tallwood Codes เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้อาคารไม้สามารถสร้างได้สูงถึง 18 ชั้น ความร่วมมือนี้ เป็นผลงานของบริษัทด้านวิศวกรรมและออกแบบอเมริกันและอังกฤษ 7 แห่ง เพื่อสร้าง Tallhouse แคตตาล็อกที่กำหนดมาตรฐาน  ใช้ได้กับไม้ทั่วไป และโครงสร้างเหล็ก สําหรับใช้กับที่อยู่อาศัยในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง

องค์กรผู้นำโครงการนี้ คือ Generate บริษัทออกแบบซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บอสตัน และมีวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งเวลาการสร้างอาคารไม้ขนาดใหญ่ โดยทําให้ง่ายด้วยการรวมเทคนิคการสร้างด้วยไม้ นอกจากนี้ยังรวมการคํานวณปริมาณคาร์บอนที่สามารถบันทึกได้โดยการใช้ตัวเลือกโครงสร้างที่แตกต่างกัน โครงการนี้ออกแบบมาสําหรับเมืองอย่างบอสตัน ซึ่งเผชิญกับการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับเป้าหมายการปล่อยมลพิษซึ่งทำได้อย่างยากลําบาก

ระบบทั้งหมดที่รวมอยู่ในแคตตาล็อกได้รับการออกแบบเป็นชุดแบบแยกส่วนที่เข้ากันได้กับกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป และข้อกําหนดด้านโลจิสติกส์ แคตตาล็อกเริ่มต้นรวมถึงโครงสร้างไม้ เหล็กและไม้แปรรูป (CLT) ไม้เนื้ออ่อน คาน และโครงสร้างแผ่น แต่ละโครงสร้างประกอบด้วยระบบผนังภายนอกสําเร็จรูป แผงห้องน้ําแบบแยกส่วน ห้องครัวและชุดประกอบเครื่องไฟฟ้า และประปาสําเร็จรูป แม้ทำเป็นมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ Tallhouse ยังอนุญาตให้มีการปรับแต่งบางอย่างได้แบบ customization ทั้งนี้ John Klein ของ Generate กล่าวว่า
“แคตตาล็อก Tallhouse ได้รับการพัฒนาขึ้น  ด้วยความตั้งใจเฉพาะที่จะทําให้เมืองของเราบรรลุเป้าหมายการลด COFootprint และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับที่อยู่อาศัยทางชีวภาพราคาไม่แพงเราเชื่อว่า ระบบเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางในชุมชนสถาปัตยกรรมทั่วโลก และทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการปรับใช้วัสดุที่ยั่งยืนในวงกว้างต่อไป ”

ที่ผ่านมา ความต้องการอาคารยั่งยืนเพิ่มขึ้น ถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาที่จะหยุดภาวะโลกร้อน และการตระหนักว่าอาคารยั่งยืนมักประหยัดกว่าทั้งเรื่องการทำความร้อน ความเย็น การบํารุงรักษา และการก่อสร้าง

มุมมอง Springwise ได้เห็นจํานวนการออกแบบอาคารยั่งยืนที่เป็นนวัตกรรมใหม่เติบโตอย่างมากตัวอย่างบางส่วน เช่น บ้านแบบแยกส่วนที่สร้างจากพลาสติกรีไซเคิล เน้นที่วัสดุ ในขณะที่อาคารยั่งยืนอื่น ๆ เช่น Treehouse School เน้นรวมคุณสมบัติความยั่งยืนเข้ากับการออกแบบที่ยืดหยุ่น

ที่มา

 

You Might Also Like